Gezonde stad

Gezonde stad

Hoe richt je een stad in waarin je met plezier (samen)leeft, je kinderen gezond opgroeien en je vitaal oud wordt? Het ontwikkelen van steden vraagt om een complete aanpak, waarbij de bewoner centraal staat.

Waarom?

  • De ontwikkeling van een gezonde stad vraagt om verbinding van verschillende aspecten: klimaat, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, energie, economie en gezondheid.
  • Daarbij spelen soms tegenstrijdige belangen. Het is belangrijk om dilemma’s met elkaar te delen.
  • Door samen met andere partijen een compleet ontwerp te maken, zorgen we voor slimmer en goedkoper beheer.

Hoe?

Door zo veel mogelijk te denken vanuit bewoners en te ontwerpen vanuit gebruikers, creëren we een gedragen oplossing voor gezonder verstedelijking. Daarbij verbinden we zo veel mogelijk relevante aspecten, zoals klimaat, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, energie, economie en gezondheid. Dat leidt tot een complete aanpak voor stedelijk ontwerp.

Met wie?

Om steden gezond in te richten, werken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten, provincies, bedrijven en kennisinstellingen.