Inzet drones door marktpartijen

Inspecties met drones van objecten, gebouwen en gebieden zijn vaak specialistische operaties. Die worden niet uitgevoerd door ons droneteam, maar door de commerciële markt.

We zetten marktpartijen ook voor andere planbare opdrachten in, zoals voor het inmeten van locaties, verkeersmanagement of communicatiedoeleinden. Een uitzondering hierop is een inspectievlucht die wordt uitgevoerd om een beeld te vormen als onderdeel van incidentafhandeling. Bijvoorbeeld als een schip tegen een brug is gevaren en we snel willen weten of er schade is.

Inspecties van bouwwerken

Voor de inspecties van bruggen, sluizen, gebieden en gebouwen zijn drones uitermate geschikt. Door het gebruik van verschillende sensoren op de drone kan een object erg nauwkeurig in kaart worden gebracht of gecontroleerd worden.

De inspecties met drones zijn veiliger, duurzamer, efficiënter en leveren betere data op. Na het uitvoeren van een aantal pilotprojecten hebben we een handreiking opgesteld. Die helpt bij het beantwoorden van de vraag of het interessant is om de inspectie van een bouwwerk met een drone uit te voeren. Een belangrijk onderdeel in deze handreiking is het dronelabel.

Dronelabel

Het dronelabel is vergelijkbaar met het energielabel en maakt het makkelijk om voor een brug of viaduct te bepalen of een inspectie met een drone zinvol is. Per object wordt de normale inspectie op een aantal punten vergeleken met een drone-inspectie. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de veiligheid van de inspecteur, de impact op het verkeer, de CO2-uitstoot en de kosten.

Bij elkaar vormen deze punten de inspectielast. Op basis van deze inspectielast wordt het dronelabel bepaald. Daarmee is in een oogopslag te zien hoe de drone-inspectie op al deze vlakken scoort ten opzichte van een normale inspectie.

Normale inspectie vergeleken met een drone-inspectie

Marktpartijen voeren regelmatig normale inspecties uit met hoogwerkers. Dat gebeurt vanaf een brug of met een boot. Vaak zijn hier omleidingen van het verkeer of gedeeltelijke wegafzettingen voor nodig, met files en soms ongelukken tot gevolg.

Voor een drone-inspectie zijn geen inspecteurs op hoogwerkers nodig en ook het verkeer wordt niet gehinderd. Kortom, een drone-inspectie heeft meerdere voordelen ten opzichte van de normale inspectie:

  • veiligere omstandigheden voor inspecteurs en weggebruikers
  • minder of geen effect op de verkeersdoorstroom
  • lagere kosten
  • minder CO2-uitstoot door minder files of omleidingen

Het inzetten van drones is een hulpmiddel voor de inspecteur. Er zijn namelijk ook inspectieonderdelen van een brug die zonder drone uitgevoerd kunnen worden. Een drone is ideaal om moeilijk bereikbare delen van een brug te inspecteren, zoals boven een uiterwaard, boven water of voor een pyloon van een brug.

Droneloket

Bent u een marktpartij en moet u boven of nabij gebouwen of gebieden van Rijkswaterstaat vliegen? Dan moet u dit verplicht doorgeven via het droneloket. 

Het droneloket is een centraal meldpunt van Rijkswaterstaat dat beoordeelt of dronevluchten wel of niet zijn toegestaan. Hiermee garanderen wij de veiligheid rondom onze objecten. Het doorgeven van een vlucht kan via het contactformulier.