Drone2Go

Drone2Go is een innovatief samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat met de politie, brandweer, ILT Aerosensing, douane, kustwacht en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Het project Drone2Go is bedoeld om de ontwikkeling van autonome drones te stimuleren. Dit doen we samen met de markt en kennisinstellingen.

Op dit moment hebben we een eigen droneteam met gecertificeerde dronepiloten. De drones worden op locatie ingezet en bestuurd door een piloot. We werken de komende jaren toe naar een landelijk dekkend dronenetwerk van autonome drones. Dat zijn drones die vanuit diverse strategische punten zelfstandig kunnen opstijgen en landen.

Sneller incidenten oplossen

Met de inzet van deze drones kunnen we incidenten sneller oplossen. De vervolgacties zijn effectiever en de gevolgen voor de samenleving zijn kleiner.

Denk ook aan het in kaart brengen van een olievlek, een aanvaring of verkeersongeval, wat met een drone eenvoudig uitgevoerd kan worden. Een drone zorgt voor een duidelijk overzicht van de situatie waardoor het probleem gerichter opgelost kan worden.

Landelijk dekkend netwerk van drones

Door het project Drone2Go stimuleren we de ontwikkelingen van drones en werken we gezamenlijk toe naar een landelijk dekkend drone netwerk. De drones in dit netwerk kunnen 24 uur per dag zelfstandig naar een incident vliegen en live beelden delen met de hulpverleners.

Door de samenwerking met politie, brandweer, ILT Aerosensing, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteitdouane en de kustwacht kan het dronenetwerk in de toekomst door verschillende partners gebruikt worden.

Op deze manier kan de politie bijvoorbeeld snel en langdurig zoeken naar vermiste personen. De brandweer kan een brand opsporen, monitoren en bestrijden. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit kan een drone inzetten om gewassen of kermisattracties te controleren. 

En ILT Aerosensing kan een drone gebruiken voor het meten van de zwaveluitstoot van een schip of samen met de kustwacht sjorringen aan boord van een containerschip controleren.

Praktijkgebied Nijmegen - Tiel

Om deze ambitie op een veilige en verantwoorde manier te bereiken, wordt in kleine stappen getest en geoefend op het zogenaamde 'praktijkgebied' Nijmegen-Tiel. Dit gebied is op 23 november 2020 geopend door de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Compliance Drone2Go

De partners richten zich naast de technische uitdagingen op de wet- en regelgeving” en beleidskaders (genoemd “compliance) die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Compliance rondom Drone2Go gaat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken.

Meer informatie over Drone2Go

Meer informatie over het project Drone2Go is te vinden op de website van Drone2Go - Smart Patrol. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.