Droneteam Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een operationeel droneteam dat voornamelijk vluchten uitvoert voor niet-planbaar incident- en verkeersmanagement. Ook werken we samen met onze partners van de politie, brandweer, Inspectie Leefomgeving en Transport en de veiligheidsregio's.

Van innovatieproject tot professioneel droneteam

In 2017 is het droneteam van Rijkswaterstaat als innovatieproject ontstaan. In de jaren daarna is het droneteam gegroeid en heeft het zijn toegevoegde waarde aangetoond voor de organisatie, vooral bij het effectiever afhandelen van incidenten. Sinds september 2020 is het droneteam volledig operationeel.

Samenstelling droneteam Rijkswaterstaat

Op dit moment bestaat het droneteam uit maximaal 25 dronepiloten. De piloten werken door het hele land en komen uit verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat. Zij vervullen hun rol van dronepiloot naast het werk van hun normale functie.

De taken van het droneteam

Het team levert luchtbeelden tijdens incidentafhandeling en is 24 uur per dag bereikbaar. Het droneteam is vooral inzetbaar bij incidenten. In bijzondere situaties zetten we het team in voor handhaving, communicatie en inspectie.

Bevoegdheden van het droneteam

Het droneteam is gecertificeerd door Inspectie Leefomgeving en Transport en mag daarom bedrijfsmatig drones inzetten. Het team beschikt ondertussen over de bevoegdheid om te mogen vliegen boven (vaar)wegen, haven- en industriegebieden en rond/in de buurt van vliegvelden.