Krachttoer Rijksrederij

Krachttoer Rijksrederij

De Rijksrederij staat voor een brede taakuitvoering in een divers en uniek werkgebied. De doelstelling voor het vlootbeheer is om deze taken uit te voeren met een vloot die efficiënt, veilig en duurzaam blijft naar de toekomst.

17,8%

minder energiegebruik in 2016 ten opzichte van 2011

De inzet van de circa 110 vaartuigen van de Rijksrederij is goed voor 44% van de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We besparen op het brandstofverbruik door in te zetten op een vermindering van 17,8% in 2016 ten opzichte van 2011.

Primeur

De Rijksrederij is in juli 2015 gestart met een proef met het bijmengen van biologische brandstof op drie schepen. De vaartuigen Zeearend, Visarend en Rotterdam varen nu op hoogwaardige biologische brandstof. Een primeur, want als eerste in Nederland past de Rijksrederij dit brandstofmengsel toe op zeegaande schepen.

In 2016 gaan de overige zeegaande schepen van de Rijksrederij ook op biobrandstof over.

Krachttoer: 4 pijlers

Voor de korte termijn van de zogenaamde Krachttoer van de Rijksrederij richten we ons op 4 pijlers. De inzet van biobrandstof bij zeeschepen levert het meeste rendement op. Maar ook door beter samen te werken, bewust(er) te worden van energieverbruik en meer walstroom te gebruiken, wil de Rijksrederij aanzienlijke besparen.

Meer naar de toekomst is ook de investeringsplanning voor de vervanging van de vloot een belangrijke pijler. Investeren in duurzame technieken en systemen zonder daarbij concessies te willen doen aan de operationele inzetbaarheid.

Brandstofwinst

Door meer samen te werken kunnen we meer taken op minder schepen uitvoeren. Zoals de inzet van de schepen op de Waddenzee. Daar vinden patrouilles en betonningswerk plaats, doet de Rijksrederij onderzoek, meetwerk en visserijbeheertaken.

Door werkzaamheden te combineren is het mogelijk om de taken uit te voeren met negen in plaats van elf schepen. Dit passen we nu ook toe op de Zeeuwse Wateren en voor het visserij- en bodemonderzoek op de Noordzee. Ook het gebruik van meer walstroom in de havens leidt tot een lager brandstofgebruik.

Door meer samen te werken kunnen we meer taken op minder schepen uitvoeren

Bewustwording

Tot slot investeert de Rijksrederij in bewustwording bij de bemanningsleden van de schepen. De Rijksrederij verzorgt trainingen in zuinig varen, maakt verbruikscurves en vraagt de bemanning om ideeën voor zuinig varen aan te leveren. Zo maken we ze bewust van de invloed van het vaargedrag op het brandstofverbruik.

In 2016 wil de Rijksrederij gezamenlijk met haar opdrachtgevers de duurzame ambities verankeren in een nieuw duurzaamheidsplan. Zo willen we ook naar de toekomst de efficiënte, effectieve en duurzame dienstverlener zijn voor de uitvoering van varende overheidstaken.

Zie ook