Taken

Taken

De Rijksrederij zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wateren. De schepen zijn voorzien van specialistische uitrustingen die het mogelijk maken de taakuitvoeringen van de opdrachtgevers uit te voeren.

Markeertaken

Om ervoor te zorgen dat schepen rivieren en havens veilig bereiken plaatst en onderhoudt de Rijksrederij vaarwegmarkeringen zoals lichtboeien, bakens en tonnen.

Inspectie en handhaving

De Rijksrederij zet patrouilleschepen in om diverse taken op het water uit te voeren, zoals handhaving en verkeersbegeleiding.

Meetwerkzaamheden en onderzoek

De schepen van de Rijksrederij worden ingezet voor vaargeuldieptemetingen, water-, bodem- en visserijonderzoek.

Overig

Daarnaast zijn de vaartuigen van de Rijksrederij ook inzetbaar voor diverse kleinere taakuitvoeringen. Zo worden de schepen aan diverse semioverheden en het bedrijfsleven beschikbaar gesteld voor baggerwerkzaamheden, ocean cleaning, het leveren van brandstof, de kweek van zeewier en ondersteuning bij de aanleg van windmolenparken.