Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Eerst kijken wat we met een gebied willen. En hierbij ook ruimte bieden aan duurzame initiatieven, zoals een windenergiepark, een snelfietsroute of energie uit water. Zo werkt Rijkswaterstaat sámen met gebiedspartners aan een prettige leefomgeving.

Een prettige leefomgeving ontwikkelen doe je samen

We werken aan een schone, groene en prettige leefomgeving, ook voor volgende generaties. Daarom doen we aan duurzame gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat we samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en omwonenden eerst kijken wat we met een gebied willen. Vervolgens combineren we met deze gebiedspartners verschillende gebruiksfuncties, zodat er een prettige leefomgeving ontstaat.

Samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en omwonenden kijken we eerst wat we met een gebied willen

Eerst een plan

Een sprekend voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling is de rivierverruiming van de Waal bij Nijmegen. Hiervoor hebben we samen met onze gebiedspartners eerst een plan ontwikkeld. Maatregelen voor waterveiligheid, recreatie en economie zijn hierin gecombineerd. Het resultaat: een compleet nieuw stadsgezicht, en een plek waar het voor bewoners, recreanten en toeristen fijn is.

De Waal bij Nijmegen

Ruimte voor duurzame initiatieven van anderen

Als Rijkswaterstaat beheren wij grote gebieden in Nederland. Die stellen we graag beschikbaar voor duurzame initiatieven van anderen, zoals exploitanten van wind- of zonne-energie. Op het terrein van de Krammersluizen bijvoorbeeld gaan 34 windturbines zo'n 100.000 huishoudens van stroom voorzien.

Of neem de wegverbreding A4 Schiedam – Delft. Hier worden bereikbaarheid, recreatie en sport gecombineerd door de aanleg van een tunnel met op het dak een park en sportvelden.

Snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal

Bij het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Helmond kijken we samen met provincie Brabant, gemeenten en bedrijfsleven hoe het woon-werkverkeer duurzamer kan, bijvoorbeeld door een snelfietsroute langs het kanaal. Zo'n route kan volgens berekeningen van de provincie mogelijk 8.000 extra fietsers opleveren en het ontlast ook de A58 van lokaal verkeer. Als beheerder van het kanaal helpen we graag mee om dit mogelijk te maken.

Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Helmond

Energie uit water

Een ander voorbeeld zijn de 7 grote stuwen in de Maas, die de komende 30 jaar aan vervanging toe zijn. Samen met onder meer kennisinstituten, overheidsorganisaties en energievoorziener Alliander onderzoeken we hoe de nieuwe stuwen straks energie kunnen opwekken uit water.

Handig hulpmiddel: de Omgevingswijzer

Duurzame gebiedsontwikkeling is complex. De gebiedspartners hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen expertise aan een duurzame leefomgeving. Een gestructureerde manier om het gesprek aan te gaan over duurzame kansen, is de Omgevingswijzer. Dit instrument brengt vroegtijdig gezamenlijke doelen in beeld en laat zien wat de effecten zijn op de omgeving. Vervolgens laat de Omgevingswijzer zien hoe we met slimme combinaties duurzame resultaten kunnen behalen.

Analyse op 12 thema’s

12

Met de Omgevingswijzer analyseren we projecten op 12 duurzaamheidsaspecten.

De Omgevingswijzer analyseert een project op 12 thema’s, zoals ecologie, sociale relevantie en economie. Vanuit deze thema's worden verschillende duurzame oplossingen met elkaar in verband gebracht. De Omgevingswijzer laat zien welke oplossingen te combineren zijn, zoals bij de vervanging van de Heijnenoordtunnel. De ene organisatie wilde een stuk grond benutten voor zonnepanelen, een andere voor een ecologische verbindingszone. Door deze kansen gezamenlijk uit te werken, wordt het gebied duurzaam ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u weten hoe het instrument werkt? Ga dan naar de website van de Omgevingswijzer.