Inhaalverbod voor vrachtverkeer

Inhaalverbod voor vrachtverkeer

Om knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te helpen voorkomen, geldt op een groot deel van het Nederlandse autosnelwegennet een inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV). Rijkswaterstaat onderzoekt iedere 5 jaar of het inhaalverbod geactualiseerd moet worden.

In 2019 vindt er (voor het eerst sinds 2014) weer een wijziging plaats op een aantal trajecten. Meer informatie over deze aanpassing kunt u vinden op de website van Platform Participatie. Van 24 mei tot en met 4 juli 2019 kunt u reageren op het voorstel van Rijkswaterstaat om een aantal trajecten te wijzigen waar het inhaalverbod vrachtverkeer van toepassing is.

Planning aanpassing inhaalverbod vrachtverkeer

Mei 2019Publicatie ontwerpverkeersbesluit
Augustus 2019Publicatie verkeersbesluit
Najaar 2019Plaatsing borden
Begin 2020IVV 2019 gereed

Herijking IVV

In 2010 voerden we een verkenning uit naar het actualiseren van het inhaalverbod voor vrachtverkeer. De aanleiding was de jaarlijkse toename van vrachtverkeer, de vorming van colonnes van vrachtwagens en de realisatie van onder meer spits- en plusstroken (verruiming van capaciteit). In 2014 maakten we afspraken om ongeveer eens per 5 jaar te bekijken of een nieuwe actualisatie nodig is. Actualisatie van IVV kan nodig zijn als:

  • De autosnelweg wordt verbreed naar meer dan 2 stroken per rijbaan. In die situaties vervalt het IVV.
  • Er veranderingen zijn in de totale verkeersintensiteit en de intensiteit van vrachtverkeer. IVV is alleen effectief in een bepaald venster van verkeersintensiteiten. Beneden een bepaalde verkeersintensiteit is IVV niet nodig en dus alleen hinderlijk. Boven een bepaalde intensiteit van vrachtauto‚Äôs kan door IVV colonnevorming op de rechterstrook ontstaan die onveiligheid kan opleveren.

Zonder herijking ontstaat door verandering in intensiteiten een situatie waarbij inhaalverboden niet meer voldoen aan de daarvoor geldende criteria.