Maatregelen Haringvlietbrug: hinder voor (vaar)weggebruikers

Maatregelen Haringvlietbrug: hinder voor (vaar)weggebruikers

Zowel weggebruikers als vaarweggebruikers moeten rekening houden met hinder op de Haringvlietbrug.

Impact op bereikbaarheid regio

De maatregelen hebben veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied, niet alleen in Zuid-Holland, maar ook in Zeeland en Brabant. De extra reistijd in de situatie waarbij twee versmalde rijstroken beschikbaar zijn, is op dit moment niet bekend. Rijkswaterstaat onderzoekt in nauw contact met provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en brancheorganisaties verder hoe de overlast voor de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk verminderd kan worden. Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder zoveel mogelijk beperken.

  • De snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug zorgt voor vertraging op de snelwegen A29 en A27 (bij Gorinchem).
  • De maatregelen zorgen voor extra verkeersdrukte op de omleidingsroutes.
  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom kan rijden via A15, A16, A17 of A59.
  • Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam kan rijden via A59/A17, A16, A15.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee kan rijden via de A15, N57.
  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Zierikzee kan rijden via de N57, A15.
  • De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van het onderliggend wegennet tegen te gaan.
  • De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen.
  • Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan.

Ga voorbereid op reis

Een deel van het verkeer wordt omgeleid, maar wij roepen automobilisten ook op om goed voorbereid op reis te gaan. Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Als u toch over de Haringvlietbrug reist, houd u voor uw veiligheid en die van anderen dan aan de maximumsnelheid.

Check de pagina Geplande wegwerkzaamheden voor de actuele verkeersinformatie.

Hinder voor vaarweggebruikers

  • De brug opent éénmaal per week voor de hoge scheepvaart (>13m) op vrijdag om 12.00 uur. Deze maatregel gold al eerder en blijft vooralsnog gelden.