Maatregelen Haringvlietbrug A29

A29

Maatregelen Haringvlietbrug A29

Sinds maandag 23 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). De maatregelen zijn ingesteld omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen.

Maatregelen

  • De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/h.
  • In beide richtingen zijn de rijstroken versmald.
  • De parallelbaan is afgesloten voor auto's.
  • Vanaf 1 november 2021 tot 1 april 2022 wordt de brug bij aanbod van hoge scheepvaart bediend op maandag en vrijdag om 11.00 uur.
  • Er is een inhaalverbod voor vrachtwagens. Personenauto’s mogen wel inhalen of naast elkaar rijden.

Alle maatregelen zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug.

De maatregelen blijven van kracht tot aan de renovatie in 2023. Voor zowel weggebruikers als vaarweggebruikers zullen de maatregelen leiden tot hinder. Op de pagina hinder voor (vaar)weggebruikers vindt u meer informatie over de verkeersmaatregelen.

Nieuwsfeed

Volg onze nieuwsfeed en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de verkeersmaatregelen op de Haringvlietburg.

De oorzaak: lostrillende klemmen

Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Zonder maatregelen is de kans groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug.

Om de brug veilig te kunnen gebruiken tot aan vervanging van de klep in 2023, verlagen we de maximumsnelheid op de brug. Dit zorgt voor minder trillingen in de klep van de brug en voorkomt daarmee het lostrillen van platen of klemmen. We houden actief in de gaten of de maatregel het gewenste effect heeft. Bij onvoldoende resultaat zetten we waar nodig extra maatregelen in.

VOICE-OVER: Vanaf maandag 23 augustus gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug. Deze duren tot aan de renovatie van de brug in 2023. Door het verkeer dat dagelijks over de brug rijdt, trillen de platen van het wegdek en de klemmen waarmee deze aan de klep zijn bevestigd, los. Dat kan gevaar opleveren voor het verkeer op de brug en de schepen die onder de brug door varen. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Om de brug veilig te houden voor gebruik, gelden daarom vanaf 23 augustus de volgende verkeersmaatregelen. Per rijrichting worden de rijstroken versmald. De maximumsnelheid wordt verlaagd, van honderd naar vijftig kilometer per uur. Ook wordt de parallelbaan afgesloten voor auto's. De maatregel om de brug één keer per week te openen voor de hoge scheepvaart, blijft van kracht. Deze maatregelen zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op en onder de brug. Houd rekening met hinder en vertraging op de brug en extra drukte op de A29 en de verschillende omleidingsroutes. Wil je meer weten over de verkeersmaatregelen? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl/ maatregelenharingvlietbrug. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

Versmalde rijstroken en controle

Omdat de snelheid van 50 km/h niet past bij het huidige wegbeeld van de autosnelweg, worden de rijstroken versmald en wordt er extra gecontroleerd op het aanhouden van de snelheid.

Renovatie Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 aan het einde van haar levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is inmiddels in volle gang. Lees meer over de renovatie op de projectpagina A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze vernieuwd.

Lees meer over de aanpak in Zuid-Holland op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.

Nieuws