Maatregelen Haringvlietbrug A29

A29

Maatregelen Haringvlietbrug A29

Vanaf maandag 9 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). De maatregelen zijn ingesteld omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen.

Maatregelen

  • Per rijrichting is er 1 rijstrook beschikbaar.
  • De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/h.
  • De parallelbaan is afgesloten voor auto's.
  • De brug wordt 1 keer per week geopend voor de hoge scheepvaart, deze maatregel blijft van kracht.

Alle maatregelen zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug.

De maatregelen blijven van kracht tot aan de renovatie in 2023. Voor zowel weggebruikers als vaarweggebruikers zullen de maatregelen leiden tot hinder. Op de pagina hinder voor (vaar)weggebruikers vindt u meer informatie over de verkeersmaatregelen.

Nieuwsfeed

Volg onze nieuwsfeed en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de verkeersmaatregelen op de Haringvlietburg.

De oorzaak: lostrillende klemmen

Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Zonder maatregelen is de kans groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug.

Om de brug veilig te kunnen gebruiken tot aan vervanging van de klep in 2023, verlagen we de maximumsnelheid op de brug. Dit zorgt voor minder trillingen in de klep van de brug en voorkomt daarmee het lostrillen van platen of klemmen. We houden actief in de gaten of de maatregel het gewenste effect heeft. Bij onvoldoende resultaat zetten we waar nodig extra maatregelen in.

1 rijstrook beschikbaar

Omdat de snelheid van 50 km/h niet past bij het huidige wegbeeld van de autosnelweg, zijn alleen borden niet voldoende. Op advies van de politie is de weg op en rond de brug aangepast: per rijrichting van 2 naar 1 rijstrook.

Renovatie Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 aan het einde van haar levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is inmiddels in volle gang. Lees meer over de renovatie op de projectpagina A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze vernieuwd.

Lees meer over de aanpak in Zuid-Holland op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.

Nieuws

Meer nieuws