Hinder bij de Coentunnel

Hinder bij de Coentunnel

Op sommige momenten kunnen we het verkeer op de wegen rond de Coentunnel niet zonder file verwerken, bijvoorbeeld doordat het druk is of door een ongeval. Dan moet je op sommige punten wat ‘knijpen’ om het op andere punten vlotter en beter door te laten stromen.

We proberen drukte ín en rond de tunnel zoveel mogelijk te voorkomen door flexibel rijstroken open te stellen. Dit doen we bijvoorbeeld door een wisselstrook te openen of een rijstrook tijdelijk met een rood kruis boven de weg af te sluiten. We kijken hierbij altijd naar het verkeersaanbod op alle rijkswegen rond de Coentunnel. Afhankelijk van de situatie bepalen we hoeveel en welke rijstroken open kunnen. Op deze manier wordt de capaciteit van ons wegennetwerk optimaal benut. Dit noemen we dynamisch verkeersmanagement.

Flexibel openstellen van rijstroken zorgt voor een optimale doorstroming

Daarnaast zijn we in de Coentunnel klaar voor de toekomst. Er liggen nu 10 rijstroken, waarvan we er in de spits 8 en daarbuiten 6 (wettelijk) mogen gebruiken. Deze 8 rijstroken bieden ruimte voor 180.000 voertuigen. Dat is voor nu ook ruim voldoende. De 2 extra rijstroken liggen er voor als het verkeersaanbod structureel toeneemt. Je kunt een tunnel niet zomaar verbreden

Openstellen wisselbaan Coentunnel

We kijken altijd naar het (verwachte) verkeersaanbod en kunnen een extra rijstrook openen in de drukste rijrichting. Hiervoor gebruiken we de wisselbaan, die in beide rijrichtingen te gebruiken is. In de spits is deze altijd open. Buiten de spits alleen als een andere rijbaan gestremd is en de file langer duurt dan 20 tot 25 minuten. Dit komt doordat het openen van de wisselbaan zeker 20 minuten duurt. We moeten kijken of de weg vrij en veilig is en ook het goed instellen van de borden boven en langs de weg kost tijd.

Tunneldoseren bij de Coentunnel

Als er op de wegen voorbij de Coentunnel een file staat, doseren we hoeveel verkeer de tunnel in mag rijden. We creëren dan als het ware een gat in de file door tijdelijk een tunnelbuis af te sluiten. Het is vanwege de veiligheid zeer belangrijk dat het verkeer niet ín de tunnel stilstaat. Als er brand uitbreekt, worden rook en hitte door grote ventilatoren in de rijrichting de tunnel uitgeblazen. Dat kan alleen veilig gebeuren als het verkeer in beweging is, anders staan de voertuigen in de rook en hitte die wordt weggeblazen. Meer informatie vindt u op de pagina Tunneldoseren.

Rood kruis voor doorstroming en veiligheid

Soms gebruiken we een rood kruis boven de weg om een rijbaan in de Coentunnel af te sluiten. Dit doen we voor doorstroming en veiligheid. Als het verkeersaanbod in het gebied rond de Coentunnel te groot is, kunnen we dat niet zonder file verwerken. Daarom sluiten we soms een rijstrook af. Het is natuurlijk heel vervelend als je hierdoor even stilstaat, maar zo zorgen we er wel voor dat je uiteindelijk vlotter doorrijdt.

Te hoge vrachtwagens

Per dag gaat de Coentunnel 3 tot 5 keer dicht, omdat te hoge vrachtwagens door de tunnel willen rijden. In Europa gelden regels dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan 4 m. De Eerste Coentunnel heeft een doorrijhoogte van 4,21 m en de Tweede Coentunnel van 4,5 m. De Coentunnel is dus hoog genoeg voor wie zich aan de regels houdt. Om te controleren dat de vrachtwagens die door de Coentunnel rijden niet te hoog zijn, gebruiken we hoogtedetectie.

VOICE-OVER: Als vrachtwagenchauffeur kunt u bij tunnels een melding krijgen dat uw wagen te hoog is. In deze animatie leggen we uit wat u dan moet doen. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan 4 m. Toch ontstaat er geregeld schade aan tunnels doordat hogere vrachtwagens erdoorheen proberen te rijden. Het repareren van deze schade kost veel geld en levert bovendien forse verkeershinder op. Om deze schade en hinder te voorkomen geeft Rijkswaterstaat u op weg naar een tunnel de volgende aanwijzingen. Een aantal km voor de tunnel staat een verkeersbord met daarop de doorrijhoogte van de tunnel en de afrit die u moet nemen als uw wagen te hoog is. Ruim voor deze afrit passeert u een automatisch hoogtedetectiesysteem. Dit systeem meet de hoogte van uw voertuig. Als uw voertuig te hoog is, krijgt u via een knipperend bord een waarschuwing en de instructie om bij de volgende afslag de weg te verlaten. Verlaat u de weg niet, dan passeert u een 2e meetpunt. Als dit ook meet dat uw vrachtwagen te hoog is wordt de snelheid verlaagd en gaat het verkeerslicht van geel naar rood. Hierdoor komen u en al het overige verkeer stil te staan. De vertraging duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten. Als u stilstaat voor de afgesloten tunnel, krijgt u via een luidspreker de oproep om naar een speciale calamiteitenweg of naar de vluchtstrook te rijden. Hier meet een weginspecteur de hoogte van uw vrachtwagen met de hand op. Blijkt uit deze meting ook dat uw vrachtwagen te hoog is dan schakelt de weginspecteur de politie in om u te bekeuren. De boete bedraagt 700 tot 900 euro. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Deze animatie is ontwikkeld in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dit is een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Als vrachtwagens de diverse waarschuwingen van het hoogtedetectiesysteem negeren, sluiten we de tunnel. In die gevallen gaat er direct een weginspecteur naar de tunnel om de vrachtwagen op te meten. Als deze te hoog is, wordt de vrachtwagen van de weg gehaald. Soms blijken vrachtwagens bij het meten niet te hoog te zijn, maar sloeg de hoogtedetectie toch aan. Bijvoorbeeld doordat het dekzeil tijdens het rijden bol kwam te staan.

De vertraging na hoogtemeldingen is gemiddeld 10 tot 15 minuten. Als een vrachtwagen zich vast zou rijden, zou de vertraging vele malen langer duren. Bovendien kunnen te hoge vrachtwagens de tunnel beschadigen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor overige weggebruikers.