Hinder bij de Coentunnel

Op sommige momenten kunnen we het verkeer op de wegen rond de Coentunnel niet zonder file verwerken, bijvoorbeeld doordat het druk is of door een ongeval. Dan moet je op sommige punten wat 'knijpen’ om het op andere punten vlotter en beter door te laten stromen.

We proberen drukte ín en rond de tunnel zoveel mogelijk te voorkomen door flexibel rijstroken open te stellen. Dit doen we bijvoorbeeld door een wisselstrook te openen of een rijstrook tijdelijk met een rood kruis boven de weg af te sluiten.

We kijken hierbij altijd naar het verkeersaanbod op alle rijkswegen rond de Coentunnel. Afhankelijk van de situatie bepalen we hoeveel en welke rijstroken open kunnen. Op deze manier wordt de capaciteit van ons wegennetwerk optimaal benut. Dit noemen we dynamisch verkeersmanagement.

Flexibel openstellen van rijstroken zorgt voor een optimale doorstroming

Daarnaast zijn we in de Coentunnel klaar voor de toekomst. Er liggen nu 10 rijstroken, waarvan we er in de spits 8 en daarbuiten 6 (wettelijk) mogen gebruiken. Deze 8 rijstroken bieden ruimte voor 180.000 voertuigen. Dat is voor nu ook ruim voldoende.

De 2 extra rijstroken liggen er voor als het verkeersaanbod structureel toeneemt. Je kunt een tunnel niet zomaar verbreden

Openstellen wisselbaan Coentunnel

We kijken altijd naar het (verwachte) verkeersaanbod en kunnen een extra rijstrook openen in de drukste rijrichting. Hiervoor gebruiken we de wisselbaan, die in beide rijrichtingen te gebruiken is. We stellen de wisselbaan open wanneer dat mogelijk is.

Dit doen we om de doorstroming van het verkeer in en rondom de Coentunnel te verbeteren. Buiten de spits alleen als een andere rijbaan gestremd is en de file langer duurt dan 20 tot 25 minuten. Dit komt doordat het openen van de wisselbaan zeker 20 minuten duurt. We moeten kijken of de weg vrij en veilig is en ook het goed instellen van de borden boven en langs de weg kost tijd.

Tunneldoseren bij de Coentunnel

Als er op de wegen voorbij de Coentunnel een file staat, doseren we hoeveel verkeer de tunnel in mag rijden. We creëren dan als het ware een gat in de file door tijdelijk een tunnelbuis af te sluiten. Het is vanwege de veiligheid zeer belangrijk dat het verkeer niet ín de tunnel stilstaat.

Als er brand uitbreekt, worden rook en hitte door grote ventilatoren in de rijrichting de tunnel uitgeblazen. Dat kan alleen veilig gebeuren als het verkeer in beweging is, anders staan de voertuigen in de rook en hitte die wordt weggeblazen. Meer informatie vindt u op de pagina Tunneldoseren.

Rood kruis voor doorstroming en veiligheid

Soms gebruiken we een rood kruis boven de weg om een rijbaan in de Coentunnel af te sluiten. Dit doen we voor doorstroming en veiligheid. Als het verkeersaanbod in het gebied rond de Coentunnel te groot is, kunnen we dat niet zonder file verwerken.

Daarom sluiten we soms een rijstrook af. Het is natuurlijk heel vervelend als je hierdoor even stilstaat, maar zo zorgen we er wel voor dat je uiteindelijk vlotter doorrijdt.

Te hoge vrachtwagens

Per dag gaat de Coentunnel 3 tot 5 keer dicht, omdat te hoge vrachtwagens door de tunnel willen rijden. In Europa gelden regels dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan 4 m. De Eerste Coentunnel heeft een doorrijhoogte van 4,21 m en de Tweede Coentunnel van 4,5 m.

De Coentunnel is dus hoog genoeg voor wie zich aan de regels houdt. Om te controleren dat de vrachtwagens die door de Coentunnel rijden niet te hoog zijn, gebruiken we hoogtedetectie.

Als vrachtwagens de diverse waarschuwingen van het hoogtedetectiesysteem negeren, sluiten we de tunnel. In die gevallen gaat er direct een weginspecteur naar de tunnel om de vrachtwagen op te meten. Als deze te hoog is, wordt de vrachtwagen van de weg gehaald.

Soms blijken vrachtwagens bij het meten niet te hoog te zijn, maar sloeg de hoogtedetectie toch aan. Bijvoorbeeld doordat het dekzeil tijdens het rijden bol kwam te staan.

De vertraging na hoogtemeldingen is gemiddeld 10 tot 15 minuten. Als een vrachtwagen zich vast zou rijden, zou de vertraging vele malen langer duren. Bovendien kunnen te hoge vrachtwagens de tunnel beschadigen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor overige weggebruikers.