Rapportage Rijkswegennet

Vanaf mei 2012 brengen we elke 4 maanden de Rapportage Rijkswegennet uit. Dit rapport gaat in op de ontwikkeling van de afgelegde voertuigkilometers, de doorstroming en verkeershinder door werkzaamheden en de werkzaamheden die we uitvoeren om onder andere files tegen te gaan.

In de Rapportage Rijkswegennet vindt u informatie over:

  • het aantal gereden kilometers
  • de filezwaarte
  • de filetop-10 en plannen voor het oplossen van die knelpunten
  • de hoofdwegennetindicator met een indexering van economische voertuigverlieskosten (op filelocaties)
  • openstellingen van wegen en het effect daarvan op de files
  • wegwerkzaamheden en de hinder voor de weggebruiker
  • geplande wegwerkzaamheden voor de komende 4 maanden en de hinder die hierbij wordt verwacht

Speciale thema’s

In elke rapportage komen er speciale thema’s aan bod, zoals de winterperiode, veiligheid en andere thema's met veel publieke belangstelling. Sinds het uitbreken van de pandemie, is COVID-19 in relatie tot het Rijkswegennet opgenomen. 

De thema’s die in deze rapportage staan, zijn de coronamaatregelen in relatie tot het hoofdwegennet, het gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten en de drielingstorm van februari 2022.

Meer informatie Rapportage Rijkswegennet

De meest recente Rapportage Rijkswegennet vindt u op de Website Rijksoverheid.