Verkeersonderzoek

Rijkswaterstaat registreert regelmatig kentekens van auto’s en vrachtauto’s om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor onderzoek. De onderzoeksresultaten worden onder meer gebruikt om het reisgedrag op een bepaalde locatie in kaart te brengen.

Dit is nuttig bij het inzetten van maatregelen om files te verminderen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden snel na verwerking vernietigd. Het gebruik van data is verder anoniem.

Werkwijze

Het verkeersonderzoek werkt als volgt:

  • Vanaf de start van het onderzoek registreren camera’s op bepaalde plekken het kenteken van passerende voertuigen.
  • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stuurt gegevens vanuit zijn kentekenregister over de houder van het kenteken naar Rijkswaterstaat.
  • Op basis van de gegevens die Rijkswaterstaat van het RDW krijgt, vragen we automobilisten of ze deel willen nemen aan een verkeersenquête. We vragen naar herkomst, bestemming en reden van de reis, aantal personen en interesse in reisalternatieven.
  • Gemiddeld reageert 25% tot 35% van de mensen. Bij onderzoeken met een sterk lokaal/regionaal karakter kan de respons oplopen tot boven de 50%.
  • Door analyse van de resultaten krijgen we een beter beeld van de verkeersstromen en kunnen de files worden verminderd.

Meer over de werkwijze bij verkeersonderzoeken

Mobiliteitsprojecten

In sommige gevallen wordt de kentekenenquête ook gebruikt als basis voor mobiliteitsprojecten. In dat geval wordt aan de geënquêteerden gevraagd of ze deel willen nemen aan een vervolgonderzoek.

Een voorbeeld van een mobiliteitsproject is ‘spitsmijden’. Bij spitsmijden worden bestuurders geselecteerd die regelmatig in de spits rijden op een bepaald traject. Zij kunnen dan deelnemen aan een project waarbij ze beloond worden als ze geen of minder gebruik meer maken van dat betreffende traject in de spitsuren.

Bekijk het overzicht van actuele onderzoeken

Privacybescherming

Het onderzoek en de registratie gebeurt onder strikte voorwaarden van de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens, datum en plaats van registratie van de kentekens worden snel na verwerking vernietigd.

De gegevens worden anoniem gebruikt en alleen door Rijkswaterstaat of overheidspartners. Privacygevoelige informatie wordt niet aan derden, zoals de belastingdienst of de politie, verstrekt. Zij hebben eigen camera's.

Meer over privacy bij verkeersonderzoeken

Gebruik camerabeelden

Bekijk de pagina Wat doet Rijkswaterstaat met camerabeelden? voor meer informatie over het gebruik van camerabeelden door Rijkswaterstaat.