Projectenoverzicht wegen

Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 54 projecten gevonden.

A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder verbreden we de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming.

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

We verbreden tussen knooppunt Eindhoven en Tilburg de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. Zo verbeteren we de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in dorpskernen.

Gevelisolatie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld dat in ongeveer 13.500 woningen het geluidniveau binnenshuis onderzocht moet worden.

A15: Botlekbrug, voltooien verbinding spoorverkeer en (brom)fietsers

We zorgen dat ook goederentreinen en langzaam verkeer over de nieuwe Botlekbrug kunnen.

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Op de wegen in en rond de Drechtsteden staan regelmatig files. We passen het huidige wegennet (N3/A15/A16) aan en verbeteren zo de doorstroming en bereikbaarheid.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14

We verbeteren de komende jaren de doorstroming op snelweg A4 Haaglanden en de N14. Zo blijft de regio Den Haag bereikbaar en aantrekkelijk voor bedrijven en inwoners.

A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

We leggen een tijdelijke brug aan bij de Suurhoffbrug (A15). Zo garanderen we in de toekomst een goede doorstroming.

A12: renovatie IJsselbruggen

De twee stalen IJsselbruggen in de A12, waarover het verkeer in oostelijke richting Duitsland rijdt, zijn toe aan renovatie en versterking.

A29: renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel is toe aan groot onderhoud. We vervangen onder meer de technische installaties en systemen. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen.