A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Waarom

  • De parallelbanen van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken hebben één doorgaande rijstrook.
  • Tijdens de spits is de verkeersdrukte te groot en staat er vooral in noordelijke richting dagelijks file.
  • We verbeteren de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg door een extra rijstrook aan te leggen aan de oostelijke parallelbaan.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg extra rijstrook van ongeveer 2 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: 2022
Ntb

Tracébesluit

Ntb

Realisatie

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Geluidmaatregelen A73

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. Rijkswaterstaat treft geluidmaatregelen zodat dit stuk van de A73 voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Op de gebiedsinformatiekaart A73 Zaarderheiken * staat een overzicht van de geluidoverlast en welke maatregelen er worden getroffen. Daarnaast wordt er een extra rijstrook aangelegd op de A73 bij knooppunt Zaarderheiken, bekijk voor meer informatie de Factsheet over de extra rijstrook op A73.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

* De gebiedsinformatiekaart A73 Zaarderheiken is tijdelijk uit de lucht vanwege aanpassingen rond het tracébesluit.

Nieuws