A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Waarom & Hoe

  • De parallelbanen van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken hebben één doorgaande rijstrook.
  • Tijdens de spits is de verkeersdrukte te groot en staat er vooral in noordelijke richting dagelijks file.
  • We verbeteren de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg door een extra rijstrook aan te leggen aan de oostelijke parallelbaan.

Alle doelen en resultaten

aanleg extra rijstrook van ongeveer 2 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: 2022
2021-2022 Realisatie

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Geluidmaatregelen A73

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. Rijkswaterstaat treft geluidmaatregelen zodat dit stuk van de A73 voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Op de gebiedsinformatiekaart A73 Zaarderheiken * staat een overzicht van de geluidsoverlast en welke maatregelen er worden getroffen. Daarnaast wordt er een extra rijstrook aangelegd op de A73 bij knooppunt Zaarderheiken, bekijk voor meer informatie de Factsheet over de extra rijstrook op A73.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

* De gebiedsinformatiekaart A73 Zaarderheiken is tijdelijk uit de lucht vanwege aanpassingen rond het tracébesluit.

Online informatiesessie op 10 november 2020

Op dinsdag 10 november 2020 hield Rijkswaterstaat een online informatiesessie over het thema 'Geluid en de A67/A73 knooppunt Zaarderheiken'.

Tijdens deze sessie deelden we meer informatie over het aspect geluid van het project. Daarnaast besteedden we aandacht aan de situatie in de wijk Boekend. De online informatiesessie is op Vimeo terug te bekijken. Het webinar is terug te kijken tot het einde van de beroepsperiode. Deze is onder voorbehoud van 6 maart t/m 16 april 2021.

Nieuws