A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Waarom

  • De parallelbanen van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken hebben 1 doorgaande rijstrook.
  • Tijdens de spits is de verkeersdrukte te groot en staat er vooral in noordelijke richting dagelijks file.
  • We verbeteren de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg door een extra rijstrook aan te leggen aan de oostelijke parallelbaan.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg extra rijstrook van ongeveer 2 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: 2027

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Geluidmaatregelen A73

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. Rijkswaterstaat treft geluidmaatregelen zodat dit stuk van de A73 voldoet aan de wettelijke geluidsnormen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

* De gebiedsinformatiekaart A73 Zaarderheiken is tijdelijk uit de lucht vanwege aanpassingen rond het tracébesluit.

Update MIRT-brief

Op 23 juni 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken geïnformeerd via de MIRT-brief. Hierin geeft de minister aan dat hij verwacht dat voor enkele projecten mogelijk binnen afzienbare tijd een oplossing kan worden gevonden gezien de beperkte omvang van de eventuele stikstofdepositie. 

Het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken is een van die projecten. Op het moment dat er inderdaad perspectief ontstaat op eventueel benodigde stikstofruimte, wordt met de regio overlegd of en hoe voldoende capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden.

Nieuws