Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2021

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2021

Waarom

 • Met dit reguliere onderhoud blijft het hoofdwegennet in een goede conditie.
 • Zo zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Hoe

vervangen van asfalt en diverse voegen en repareren viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het reguliere onderhoud vindt plaats op verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Voor een groot deel van de werkzaamheden is een (gedeeltelijke) afsluiting van de (snel)weg noodzakelijk. Om de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden voornamelijk in het weekend uitgevoerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden is er sprake van hinder. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van enkele minuten tot een half uur.

Wanneer

Gereed: oktober 2021
16 – 19 april 2021

Weekendafsluiting A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein.

Hinder voor de scheepvaart: stremming van de oostkolk van de Volkeraksluizen.
Hinder voor (langzaam) verkeer: afsluiting van de parallelweg van de Volkerakbrug voor al het verkeer.

Weekendafsluiting A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid.

23 – 26 april 2021

Weekendafsluiting A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein.

Hinder voor (langzaam) verkeer: afsluiting van de parallelweg van de Volkerakbrug voor al het verkeer.

7 – 10 mei 2021

Weekendafsluiting A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Sabina.

Hinder voor de scheepvaart: geen bediening van de brug over de oostkolk van de Volkeraksluizen.
Hinder voor verkeer: afsluiting van de parallelweg van de Volkerakbrug in de richting van Willemstad voor gemotoriseerd verkeer.

Bekijk de volledige planning

Nieuws

 • Nachtafsluitingen Heinenoordtunnel

  Werkzaamheden 9 april 2021
  We voeren in de nachten van 9 op 10 april en van 12 op 13 april werkzaamheden uit aan de Heinenoordtunnel. Extra reistijd bedraagt tussen de 10 en 30 minuten.
 • Weekendafsluiting A13 9-12 april 2021

  Werkzaamheden 22 maart 2021
  Van 9 tot 12 april 2021 wordt er gewerkt aan de snelweg A13 richting Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en de aansluiting met de N470.
 • Weekendafsluiting A13 16-19 april 2021

  Werkzaamheden 22 maart 2021
  Van 16 tot 19 april 2021 wordt er gewerkt aan de snelweg A13 richting Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en de aansluiting met de N470.

Meer nieuws