Doelen en resultaten

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken, met een maximumsnelheid van 100 km/u.

Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.

Waarom doen we dit?

Op de tweebaansweg zonder middenberm is de maximumsnelheid 80 km/u. Er rijden steeds meer auto’s en de weg kan de drukte niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig ongelukken. Daarnaast heeft de N35 veel verkeerslichten en oversteekpunten voor langzaam verkeer.

Ook is de weg aangesloten op de Salland-Twentetunnel in Nijverdal en de A35 Wierden - Enschede: 2 trajecten waar de rijbanen wel gescheiden zijn.

Noord- en zuidvariant

Door de minister is een besluit genomen over het voorkeursalternatief. Hierbij had zij de keuze tussen een noordvariant en een zuidvariant. De stuurgroep N35 Nijverdal-Wierden adviseerde de minister in november 2014 om als tracé de noordvariant te kiezen, inclusief een ongelijkvloerse oplossing in Nijverdal. De minister heeft deze variant in maart 2015 vastgesteld als voorkeursalternatief.

Kruisingen

De N35 tussen Nijverdal en Wierden heeft verschillende kruisingen en oversteken. Deze plekken willen we ongelijkvloers maken, maar het projectbudget was in het begin niet voldoende om dat overal te doen. De provincie Overijssel, de gemeente Hellendoorn en de Regio Twente stelden hier toch nog budget voor beschikbaar.

Het gaat om de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in de vorm van een viaduct zonder op- en afritten over de Baron van Sternbachlaan. En om ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten bij de Burgemeester H. Boersingel.

Fietssnelweg F35

De fietssnelweg F35 maakt geen deel uit van het project N35 Nijverdal-Wierden. Het project richt zich namelijk alleen op de verbetering van de N35. Wel houden we bij de planuitwerking voor de N35 rekening met het voorkeurstracé voor de F35. Bijzonder is dat een deel van de F35, over de huidige N35 komt te liggen die we daarvoor aanpassen.

Verplaatsing waterwingebied Wierden

Om ruimte te maken voor de nieuwe N35, is een deel van het waterwingebied bij Wierden verplaatst. De provincie Overijssel heeft dit geregeld met waterbedrijf Vitens. Hiervoor zijn de procedures doorlopen en de vergunningen afgegeven.

De nieuw aangewezen gronden zijn geschikt gemaakt voor waterwinning. Vitens heeft de nieuwe waterwinning begin 2019 in gebruik genomen.