Planning

Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de uitbreiding van de A9 Badhoevedorp - Holendrecht.

Wanneer

Maart 2016
  • Gewijzigde Ontwerptracébesluit 2016 ter visie
  • Informatiebijeenkomsten en mogelijkheid tot indienen van een zienswijze
Maart 2017

Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage gelegd

2017-2018

Procedure behandeling drie beroepen tegen TB 2017 door Raad van State

September 2018

Zitting Raad van State

2019

Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB 2017

Medio 2018

Uitspraak Raad van State: Tracébesluit onherroepelijk

2018-2019

Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers

2019

Gunning contract aan een opdrachtnemer

2020

Eerste schop in de grond

2020

Eerste schop in de grond

2021

Start bouw verdiepte ligging Amstelveen

2022

Verkeer rijdt over zuidzijde van de A9, aanleg nieuwe rijstroken noordzijde

2024

Verkeer rijdt over noordzijde van de A9, aanleg nieuwe rijstroken zuidzijde

2023-2025

Het verkeer verplaatsen naar de nieuwe zuidelijke rijbaan in de verdiepte ligging voor het aanleggen van de bredere noordelijke rijbaan in de verdiepte ligging

2026

Afrondende werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.