Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de uitbreiding van de A9 Badhoevedorp - Holendrecht.

Schipholbrug

Wanneer

Klaar: zomer 2025
2023

Verbreding brugdek aan noord- en zuidzijde

Oktober 2023 - mei 2024

Vervangen bewegend brugdeel noordzijde. Al het verkeer rijdt op de zuidelijke helft van de brug

November 2024 – maart 2025

Vervangen bewegend brugdeel zuidzijde. Al het verkeer rijdt op de noordelijke helft van de brug

Zomer 2025

Schipholbrug gereed

Deze planning kan nog veranderen.

Amstelveen:

Wanneer

Klaar: 2027
2020

Eerste schop in de grond

Voorjaar 2023

Al het verkeer rijdt over de bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9), bouw verdiepte ligging noordzijde

2025

Verkeer rijdt in de noordelijke verdiepte bak van de A9, aanleg zuidzijde verdiepte bak

2027

Eerste auto’s over de volledig vernieuwde A9

Deze planning kan nog veranderen. Lees meer in het nieuwsbericht Wat en waarom A9 Badhoevedorp – Holendrecht.

Ouder-Amstel

Wanneer

Klaar: eind 2026
2020 ‐ 2023

Aanbrengen voorbelasting zuidzijde

2023 ‐ 2024

Verbreden viaducten en bruggen zuidzijde

2024 ‐ 2025

Vervangen bruggen en viaducten noordzijde. Verkeer rijdt over zuidzijde

2025 ‐ 2026

Vervangen bruggen en viaducten resterende deel zuidzijde, verkeer rijdt over noordzijde

Eind 2026

Gereed

Deze planning kan nog veranderen.