Doelen en resultaten

De Westerwoldse Aa-brug ligt in de snelweg A7 ten zuidwesten van Bad Nieuweschans, vlakbij de Duitse grens. We vervangen en renoveren onderdelen van de brug, zodat deze ook in de toekomst veilig is te gebruiken.

De snelweg A7 is een belangrijke verbinding met Duitsland. Dagelijks passeren zo’n 12.000 voertuigen de Westerwoldse Aa-brug. Ongeveer 3.000 daarvan zijn vrachtwagens.

Geluidsoverlast

Wanneer er verkeer over de brug rijdt, ontstaan trillingen in de brug. Dit gebeurt vooral bij het passeren van zwaar vrachtverkeer. Deze trillingen zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Tijdens de planfase onderzoeken we of, en zo ja, hoe we de brug stiller kunnen maken.

Beweegbare brug of vaste brug?

Op dit moment is de Westerwoldse Aa-brug een beweegbare brug. De brug gaat ongeveer 30 keer per jaar open voor scheepvaart. Omdat dit in vergelijking met andere beweegbare bruggen een klein aantal openingen is, onderzoeken we of naast een beweegbare brug een vaste brug ook een optie is.

Op basis van dit onderzoek bepalen we of de brug beweegbaar blijft of een vaste brug wordt. In beide gevallen kijken we welke onderdelen we moeten vervangen of renoveren. Denk bijvoorbeeld aan het val van de brug, het bewegingswerk en de elektrische installatie. Zo zorgen we ervoor dat de brug weer jaren mee kan.

Meten scheepvaart

In de periode van april 2024 tot het eind van het jaar brengen we met een camera in beeld hoeveel schepen er op de Westerwoldse Aa varen. Ook registreren we het type schepen.

Dit doen we om een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van het gebruik van de vaarweg. We gaan daarbij zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.