Planning en aanpak

We vervangen of renoveren onderdelen van de Westerwoldse Aa-brug, zodat de brug ook in de toekomst veilig te gebruiken is. Op deze pagina vindt u de planning van dit project.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2024 - 2025

Planfase

Nog niet bekend

Start realisatie

Deze planning kan nog veranderen.

Planfase Westerwoldse Aa-brug

De planfase bestaat uit 4 fases:

  • Fase 1: we voeren een aantal onderzoeken uit, zoals naar de constructieve staat van de brug, het geluid en de bodem. Ook kijken we naar de vergunningen die nodig zijn voor de renovatie.
  • Fase 2: we ontwerpen op basis van de onderzoeken uit fase 1 verschillende varianten, bijvoorbeeld een beweegbare brug of een vaste brug op een bepaalde hoogte. Van deze varianten brengen we de voor- en nadelen in beeld.
  • Fase 3: we kiezen een voorkeursvariant uit de ontwerpen van fase 2.
  • Fase 4: we werken de voorkeursvariant verder uit en ronden de planfase af.

Na de planfase volgt de realisatiefase. In de realisatiefase bereiden we de werkzaamheden voor en voeren we de werkzaamheden daadwerkelijk uit.

Samen met de omgeving

Tijdens de planfase betrekken we de omgeving er zoveel mogelijk bij. Zo gaan we in gesprek met omwonenden, belangenorganisaties en andere overheden via informatiebijeenkomsten of individuele gesprekken. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het ingenieursbureau Witteveen+Bos.