Planning en aanpak

Planning en aanpak

Automobilisten staan regelmatig in de file op de snelweg A67 tussen Eindhoven en Venlo. Daarom nemen we verschillende maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Lees hier meer over de planning en aanpak.

Wanneer

2022
  • Start kortetermijnmaatregelen en smart mobility-maatregelen tussen Leenderheide en Zaarderheiken
2023
  • Ontwerptracébesluit (OTB) Leenderheide - Geldrop
2024
  • Tracébesluit (TB) Leenderheide - Geldrop
Start realisatie
  • Na openstelling van de A58 Tilburg- Eindhoven

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak doorstroming A67

De A67 wordt verbreed tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop. Daarnaast nemen we vanaf 2022 een aantal kortetermijnmaatregelen en passen we smart mobility-maatregelen toe tussen Leenderheide en Zaarderheiken.

Verbreding en aanpassingen A67

Op de snelweg A67 nemen we verschillende infrastructurele maatregelen. Zo leggen we vanaf Leenderheide tot Geldrop een 3e rijstrook aan. Daarnaast zorgen we in de richting van Eindhoven voor extra capaciteit door middel van een gecombineerde in- en uitvoegstrook, een zogenaamd weefvak. Ook komt er een nieuwe vormgeving voor de aansluiting Geldrop.

Verder nemen we op het traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken een aantal kleinere infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van pechhavens, het aanpassen van aansluitingen door ze bijvoorbeeld te verlengen en passen we bebording aan. De plannen voor deze kortetermijnmaatregelen moeten deels nog verder worden uitgewerkt.

Smart mobility-oplossingen

Daarnaast passen we op het hele traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken smart mobility-maatregelen toe.

  • We zetten in op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken.
  • We meten van de bandenspanning van vrachtwagens om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Op digitale borden worden chauffeurs gewaarschuwd als de bandenspanning te laag is.
  • We passen een slim systeem toe om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen. Details hierover volgen later.

Het project om de doorstroming op de A67 te verbeteren is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Bekijk de projectkaart met maatregelen

Procedure aanpak doorstroming A67

In juni 2020 heeft Rijkswaterstaat het project overgenomen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie heeft de afgelopen jaren onderzoeken gedaan om te bekijken hoe dit probleem het beste kan worden opgelost. In de zogeheten structuurvisie staat hoe de problematiek van dit wegvak het beste kan worden aangepakt. De minister heeft de Tweede Kamer op 28 mei daarover per brief geïnformeerd. Op de website van Platform Participatie staan alle belangrijke documenten die de afgelopen jaren zijn opgesteld.

Rijkswaterstaat werkt de plannen verder uit. Zo is nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor de aansluiting Geldrop. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de extra stikstofuitstoot, moeten er gronden aangekocht worden en kabels en leidingen worden verlegd. Kortom, er is veel voorwerk nodig, voordat er een schop de grond in kan.

Als dat duidelijk allemaal is, kan het project worden aanbesteed. Er moet een uitvraag komen waarin staat wat van de aannemers die het project willen uitvoeren wordt verwacht. Die kunnen inschrijven op de uitvraag. Rijkswaterstaat kiest dan de beste aanbieding wat prijs en kwaliteit betreft.