Grote betrokkenheid bij de Anneville-eik op de A58

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Anneville-eik te behouden bij de verbredingsplannen voor de snelweg A58.

Na meerdere onderzoeken staat besluit vast

Rijkswaterstaat heeft alle mogelijke opties, waaronder het verplaatsen van de boom en een aanpassing van de infrastructuur, uitvoerig onderzocht.

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben 2 externe bureaus een uitgebreid verplantingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de eik niet verplaatst kan worden. Dit komt doordat de boom erg breed is geworteld. Gevolg is dat het niet mogelijk is de kluit in te korten. Door dit proces, dat 3 jaar zou duren, zou de boom namelijk instabiel kunnen worden.

Daarnaast is de kluit niet diep genoeg geworteld, waardoor er te weinig kluit meegenomen kan worden. Hierdoor zal de boom op de nieuwe locatie waarschijnlijk niet overleven. Een ander punt dat we hebben meegenomen in onze afweging is dat de hele snelweg A58 moet worden afgesloten en opengebroken om de boom voor te bereiden op een eventuele verplaatsing.

Aanpassing infrastructuur

Ook heeft Rijkswaterstaat bij de onderzoeken naar het behoud van de eik, samen met omwonenden, partners en externe adviesbureaus, de mogelijkheden voor aanpassing van de infrastructuur in kaart gebracht. Belangrijkste vraag in dit onderzoek was: wat moeten we doen met het nabijgelegen viaduct? Omdat dit viaduct niet breed genoeg is, moeten we de middenberm gebruiken voor de uitbreiding van de A58. Maar daar staat dus de eik.

Een extern ingenieursbureau heeft voor ons in kaart gebracht of het mogelijk is om het viaduct aan te passen of zelfs weg te halen. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om een nieuw viaduct te bouwen, dat wel de benodigde ruimte biedt. De kosten daarvan bedragen echter meer dan € 3,5 miljoen.

Op basis hiervan heeft Rijkswaterstaat eerder de conclusie getrokken dat we de boom niet kunnen behouden. De boom blijft de komende jaren, tot Rijkswaterstaat start met de uitvoering van de wegverbreding van de A58, staan.

Vragen

Heeft u vragen over de Anneville-eik? Neem dan contact met ons op.