Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u de planning voor het project A44: vernieuwen brug en viaducten.

Wanneer

Klaar: 2030
2023

Start aanbesteding Kaagbrug en viaducten Lisserweg en Hoofdvaart

Eind 2025 - begin 2026

Start realisatie viaduct Lisserweg

Start aanbesteding Spoorwegviaduct

2026

Start realisatie Kaagbrug

2027

Start realisatie Hoofdvaartviaduct

2027

Start realisatie Spoorwegviaduct

Deze planning kan nog veranderen.

Rijkswaterstaat vervangt en renoveert de komende jaren een flink aantal wegen, tunnels, bruggen, viaducten en sluizen. Hierdoor zorgen we ook in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming. Meer informatie vindt u op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.