Vraag en antwoord tijdelijke maatregelen Haringvlietbrug

Vraag en antwoord

Gebruikers van de Haringvlietbrug (A29) moeten rekening houden met hinder door de getroffen maatregelen. Vragen en antwoorden hierover en de hinder die u ervan ondervindt, leest u hier terug.