Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de Haringvlietbrug zorgen voor hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Hinder wegverkeer

Tijdens de tijdelijke maatregelen

De tijdelijke verlaagde snelheid en rijbaanversmalling hebben veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied, niet alleen in Zuid-Holland, maar ook in Zeeland en Brabant. Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder zoveel mogelijk beperken.

  • De snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug zorgt voor vertraging op de snelwegen A29 en A27 (bij Gorinchem).
  • De maatregelen zorgen voor extra verkeersdrukte op de omleidingsroutes.
  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom kan rijden via de snelwegen A15, A16, A17 of A59.
  • Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam kan rijden via de snelwegen A59/A17, A16, A15.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee kan rijden via de A15 of autoweg N57.
  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Zierikzee kan rijden via de N57 of snelweg A15.
  • De parallelbaan is open voor auto’s. Snelheid blijft 50km/h. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. 
  • Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen kunnen gebruikmaken van deze parallelbaan.

Ga voorbereid op reis

Een deel van het verkeer wordt omgeleid, maar wij roepen automobilisten ook op om goed voorbereid op reis te gaan. Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Als u toch over de Haringvlietbrug reist, houd u voor uw eigen veiligheid en die van anderen dan aan de maximumsnelheid.

Bekijk de geplande wegwerkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie voor de actuele verkeersinformatie.

Tijdens de renovatie

Voor het vervangen van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug wordt de brug in 2023 van 9 juni 22.00 tot en met 28 juli 23.00 uur volledig afgesloten voor al het wegverkeer. Een uitloop tot en met 4 augustus is mogelijk. Verkeer leiden we om via de Moerdijkbrug (A16) en de Haringvlietdam (N57).

We werken met overheden en het bedrijfsleven maatregelen uit om het verkeer op de omleidingsroutes te beperken. Dit is een lastige opgave, weggebruikers moeten tijdens de renovatie rekening houden met ernstige hinder. We vragen automobilisten om in deze periode de omleidingsroutes zo veel mogelijk te mijden, bijvoorbeeld door thuis te werken, of als dat niet kan om buiten de spits te reizen.

Als de mensen die dat kunnen, kiezen voor thuiswerken, een alternatief voor de auto of het uitstellen van de reis dan ervaren mensen die echt de weg op moeten zo min mogelijk vertraging.

Tips om hinder tijdens wegwerkzaamheden te beperken

Om tijdens de stremming van de Haringvlietbrug in 2023 de hinder voor het wegverkeer zo veel als mogelijk te beperken hebben we een aantal tips.

1. Blijf op de hoogte

Via de website van Rijkswaterstaat, onze nieuwsbrief en social media kunt u op de blijven van de voortgang van het project, de afsluitingen, de omleidingen, de maatregelen en de alternatieven om de hinder en vertragingen te beperken.

2. Bereid u goed voor

Zorg dat u weet wanneer er afsluitingen gepland staan en wat dat voor u betekent. Weet wat voor u goede alternatieven zijn als er werkzaamheden zijn. Misschien kunt u dan thuiswerken, is fietsen een optie of kunt u van het openbaar vervoer gebruikmaken.

3. Praat met uw werkgever

Heeft u werk waarvoor u niet per se op kantoor hoeft te zijn? Praat dan eens met uw werkgever over de mogelijkheden om tijdens de werkzaamheden en afsluitingen thuis te werken, al is het maar een paar dagen in de week. Of stel voor tijdelijk op een andere locatie te werken of een afspraak digitaal te doen in plaats van naar elkaar toe te gaan om de hinder te ontlopen.

4. Plan uw vakantie of vrije dagen slim in

De stremming van de Haringvlietbrug staat gepland van vrijdagavond 9 juni tot en met vrijdagavond 28 juli 2023. Dit is voor en in de zomervakantie. Speel hierop in door juist in die periodes uw vakantie of een aantal vrije dagen te plannen als dat mogelijk is.

5. Check files voor u vertrekt

Zijn er werkzaamheden maar moet u toch met de auto de weg op? Check dan vooraf bestaande apps, rwsverkeersinfo of vanAnaarBeter voor de actuele files en omleidingen. Zo gaan we samen voor minder hinder.

Hinder scheepvaart

Tijdens de tijdelijke maatregelen

Van 6 juni tot en met 31 oktober 2022 wordt de brug van maandag tot en met vrijdag geopend om 11.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt de brug om 11.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur geopend. V

Vanaf 1 november tot en met 31 december 2022 is voor de Haringvlietbrug de winterbediening van kracht. De brug wordt dan van maandag tot en met zondag en op feestdagen geopend om 11.00 uur. Om 15.00 uur wordt de brug geopend op aanvraag. Schippers die van deze brugopeningen gebruik willen maken, moeten zich minimaal 2 uur van te voren aanmelden via de website van Vaarweginformatie en klikken op ‘aanvragen: bediening op afroep’. De bedieningstijd om 11.00 uur kan vanwege bijzondere omstandigheden of een calamiteit worden verschoven naar uiterlijk 13.00 uur.

Tijdens de renovatie

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Vanaf 1 januari 2023 is het beweegbare deel van de Haringvlietbrug aan het eind van zijn technische levensduur. De brug wordt dan niet meer geopend om de hoge scheepvaart (hoger dan 13 m) door te laten. Deze volledige stremming voor de scheepvaart duurt tot de renovatie van de Haringvlietbrug gereed is, naar verwachting in het najaar van 2023. Hoge scheepvaart kan omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. Dit zorgt voor een vertraging van minimaal 4 uur.

De lage scheepvaart kan ten zuiden van de brug onder het vaste deel door en ondervindt weinig hinder van de stremming van de brug en de renovatiewerkzaamheden.