Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de Haringvlietbrug zorgen voor hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Hieronder lees je wat dat inhoudt.

Hinder wegverkeer

Het werk aan het beweegbare deel van de Haringvlietbrug zorgt voor hinder voor het wegverkeer. De hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden in een periode uit te voeren waarin er minder verkeer over de weg rijdt. Daarnaast nemen we verkeersmaatregelen. Denk aan het omleiden van wegverkeer via de autoweg N57, snelweg A15 of via de snelweg A16, snelweg A17 en snelweg A59. Ook onderzoeken we of we effectief mobiliteitsmaatregelen kunnen inzetten.

Het lokale verkeer op de parallelbaan krijgt ook te maken met hinder. Daarom bereiden we ook voor landbouwverkeer, (brom)fietsers en ander langzaam verkeer maatregelen voor.

Hinder scheepvaart

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Daarom besteden we bij het opknappen van de Haringvlietbrug aandacht aan het beperken van hinder voor de scheepvaart. Het werk aan de Haringvlietbrug zorgt voor hinder voor de hoge scheepvaart. De lage scheepvaart kan ook tijdens de werkzaamheden doorgang vinden onder het vaste deel van de brug. Omvaren kan bijvoorbeeld via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil.