Doelen en resultaten

De Haringvlietbrug in de snelweg A29 is een belangrijke schakel tussen Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland. Door de sterke groei van met name het zware vrachtverkeer, is de belasting van de brug de laatste jaren flink toegenomen. De brug wordt regelmatig geïnspecteerd en onderhouden.

Renovatie beweegbare deel

In 2023 zijn de klep en het bewegingswerk van de Haringvlietbrug vervangen. Tot uiterlijk 29 maart 2024 testen we de technische systemen en maken de technische documenten in orde die nodig zijn voor veilig beheer en onderhoud van de brug. Door de renovatie houden we de regio ook in de toekomst bereikbaar.

De Haringvlietbrug zal na renovatie vanuit de bedienpost van de Volkeraksluizen worden bediend.

Vervanging en renovatie infrastructuur

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Voor deze omvangrijke klus maken we zo veel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Op die manier vernieuwen we de infrastructuur voor de komende generaties, en kunt u ook in de toekomst vlot, veilig en duurzaam van A naar B.

Veilig gebruik

Een veilig gebruik van de infrastructuur is voor ons vanzelfsprekend. Daarom controleren we onze bruggen, tunnels, sluizen en viaducten regelmatig. Zo bepalen we de staat van het object en wanneer het tijd is om de voorbereiding van vervanging of renovatie te starten.

Bereikbaarheid

Het opknappen van bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, maar ook de aanleg van nieuwe infrastructuur, brengt hinder met zich mee. Vooral als het gaat om drukke verkeersknooppunten. Ook provincies, gemeenten en vervoerders zoals ProRail hebben veel bruggen, tunnels en viaducten in beheer die ook worden vernieuwd.

Alles bij elkaar gaat het om veel objecten die niet allemaal tegelijk kunnen worden aangepakt. Om tijdens de werkzaamheden de regio bereikbaar te houden, stemmen wij deze daarom goed op elkaar af. Verkeershinder is onvermijdelijk, maar we werken eraan om die te beperken.

Ook kondigen wij de werkzaamheden tijdig aan, zodat u als (vaar)weggebruiker rekening kunt houden met omleidingen en extra reistijd. Ga goed voorbereid op weg en check voor vertrek de verkeerinformatie. En denk ook aan alternatieven, zoals buiten de spits reizen, met de fiets naar het werk of thuiswerken, als dat kan. Zo houden we Nederland samen bereikbaar.

Meer informatie over de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland is te vinden op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland