A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel

A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel

Waarom

  • De klep van de Haringvlietbrug, het bewegingswerk en de technische installaties en systemen zijn aan vervanging toe.
  • Door de renovatie blijft de brug ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar.
  • De werkzaamheden zijn onderdeel van de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland. We renoveren en vervangen de komende jaren onder meer 13 bruggen.
  • Werkzaamheden aan het vaste deel van de Haringvlietbrug vinden plaats vanaf 2025.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervanging van de klep en het bewegingswerk van de brug

vernieuwen technische installaties en bedienings-, besturings- en bewakingssystemen

Tijdelijke maatregelen Haringvlietbrug

Sinds augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug.

  • De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/h.
  • In beide richtingen zijn de rijstroken versmald, omdat de snelheid van 50 km/h niet past bij het wegbeeld van de autosnelweg. Er wordt daarom ook extra gecontroleerd op het aanhouden van de snelheid. De parallelbaan is open voor auto’s. Snelheid blijft 50km/h.
  • Vanaf de start van het nieuwe vaarseizoen op 1 april 2022, gaat de Haringvlietbrug doordeweeks 2x per dag open voor de hoge scheepvaart (>13 m) en in het weekend 3x per dag.
  • Er is een inhaalverbod voor vrachtwagens. Personenauto’s mogen wel inhalen of naast elkaar rijden.

De maatregelen blijven van kracht tot aan de renovatie van het beweegbare deel van de brug in 2023. Voor zowel weggebruikers als vaarweggebruikers zullen de maatregelen leiden tot hinder.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, hinder is als gevolg van de tijdelijke maatregelen, en tijdens de renovatie in 2023 niet te voorkomen. Beide geven overlast voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder gedurende de tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk beperken. We werken samen met provincies, gemeenten en belangenorganisaties aan maatregelen om de hinder ook tijdens de renovatie te beperken.


Meer over hinder en maatregelen

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2023
2023

Realisatie

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws