A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel

Waarom

  • De klep van de Haringvlietbrug, het bewegingswerk en de technische installaties en systemen zijn aan vervanging toe.
  • Door de renovatie blijft de brug ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar.
  • Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. We renoveren en vervangen de komende jaren onder meer 13 bruggen.
  • Het vaste deel van de Haringvlietbrug moet worden vernieuwd en staat daarvoor op de nominatie voor toekomstige renovatie.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervanging van de klep en het bewegingswerk van de brug

vernieuwen technische installaties en bedienings-, besturings- en bewakingssystemen

Tijdelijke maatregelen Haringvlietbrug

Sinds augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug.

  • De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km/h.
  • In beide richtingen zijn de rijstroken versmald, omdat de snelheid van 50 km/h niet past bij het wegbeeld van de autosnelweg. Er wordt daarom ook extra gecontroleerd op het aanhouden van de snelheid. De parallelbaan is open voor auto’s. Snelheid blijft 50km/h.
  • Vanaf de start van het nieuwe vaarseizoen op 1 april 2022, gaat de Haringvlietbrug doordeweeks 2x per dag open voor de hoge scheepvaart (>13 m) en in het weekend 3x per dag.
  • Vanaf 1 november tot en met 31 december gaat de brug twee keer per dag open. Vanaf 1 januari 2023 tot de voltooiing van de renovatie in het najaar kan de brug niet worden geopend.
  • Er is een inhaalverbod voor vrachtwagens. Personenauto’s mogen wel inhalen of naast elkaar rijden.

De maatregelen blijven van kracht tot aan de renovatie van het beweegbare deel van de brug in 2023. Voor zowel weggebruikers als vaarweggebruikers zullen de maatregelen leiden tot hinder.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, hinder is als gevolg van de tijdelijke maatregelen en de renovatie in 2023 niet te voorkomen. Beide geven overlast voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder gedurende de tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk beperken. We werken samen met provincies, gemeenten en belangenorganisaties aan maatregelen om de hinder ook tijdens de renovatie te beperken.


Meer over hinder en maatregelen

Renovatie Heinenoordtunnel in 2023 en 2024

In 2023 wordt niet alleen de Haringvlietbrug gerenoveerd en een aantal weken afgesloten. Ook starten we in 2023 met de renovatie van de Heinenoordtunnel, die ook in de A29 ligt, ongeveer 15 km ten noorden van de brug. De renovatie van de tunnel is eind 2024 gereed.

Voor de werkzaamheden is de tunnel verspreid over 2023 en 2024 30 weekenden en 40 nachten afgesloten in 1 rijrichting en 1 weekend in beide richtingen. Van maandag 7 tot maandag 28 augustus 2023 is de tunnel in beide richtingen dicht en in het voorafgaande weekend is de tunnel alleen richting Bergen op Zoom dicht. In de zomer van 2024 is de tunnel nog ongeveer 2 weken volledig afgesloten.

De renovatie van de tunnel zorgt, net als de renovatie van de Haringvlietbrug, voor veel hinder voor het verkeer. De afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel worden op elkaar afgestemd. De langdurige afsluitingen zijn niet gelijktijdig en het streven is uiteraard dat ze ook niet kort tegelijkertijd dicht zijn.

Het kan vanwege de strakke planningen van beide projecten toch nodig zijn om in de nacht 1 buis van de Heinenoordtunnel en dezelfde rijrichting op de Haringvlietbrug af te sluiten. Omdat dit ’s nachts is en in dezelfde rijrichting, waardoor er toch al minder verkeer is, is de hinder beperkt. Meer informatie over de werkzaamheden, de hinder en de maatregelen vindt u op de projectpagina van de Heinenoordtunnel.

Digitale nieuwsbrief renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Wilt u op de hoogte blijven van de voorbereidingen van de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel, de maatregelen en alternatieven om de hinder te beperken en de voortgang van de renovaties? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Renovatie volgen via Facebook

De renovatie is ook te volgen via Facebook. We berichten daar over de voorbereidingen, het werk, afsluitingen en andere interessante informatie over de tunnel, de brug en de renovatie. Later vindt u hier ook tips over wat u kunt doen om de hinder tijdens de renovatie te beperken.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2023
2023

Realisatie

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws