A27: onderhoud hangkabels Merwedebrug Gorinchem

Waarom

  • Uit inspectie bleek dat verschillende kabels waarmee het rijdek aan de boogbrug is bevestigd roestvorming vertoonden.
  • Ook was er een aantal lekkages aangetroffen in de hoofddraagconstructie van de brug.
  • We voerden onderhoud uit, zodat de brug veilig en beschikbaar blijft voor wegverkeer tot hij over een aantal jaren vervangen wordt.

Hoe

omwikkelen van de hangkabels met een speciale beschermlaag (cableskin)

het waterdicht maken van onder andere bevestigingspunten van slagbomen

Uitgevoerde werkzaamheden Merwedebrug

De A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt verbreed. De huidige Merwedebrug op dit traject zal daarom worden vervangen door 2 nieuwe bruggen. Tot aan de vervanging inspecteren we de brug regelmatig. Uit de inspectie kwam naar voren dat:

  • Diverse hangkabels roestvorming vertoonden. Het bleek dat op een aantal plekken de verflaag (de conservering) was versleten.
  • Op meerdere locaties lekkages waren in de hoofddraagconstructie van de brug. Dit leidde tot roestvorming en moest worden hersteld.

Onderhoud hangkabels en aanpak lekkages

We voerden onderhoud uit aan deze onderdelen. De kabels werden niet gewoon geverfd, maar grotendeels omwikkeld met een speciale beschermlaag (genaamd ‘cableskin’) om het werk sneller uit te voeren en hinder voor het wegverkeer te beperken.

De lekkages in de hoofddraagconstructie pakten we aan door onder andere openingen van kabeldoorvoeren en bevestigingspunten van slagbomen waterdicht te maken.

Door het uitvoeren van dit noodzakelijke onderhoud blijft de brug veilig en beschikbaar voor wegverkeer. De vervanging van de Merwedebrug bij Gorinchem is onderdeel van het project A27: verbreding traject Houten – Hooipolder.

Wanneer

Klaar: onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd

Nieuws

Onderliggende pagina