A27: onderhoud hangkabels Merwedebrug Gorinchem

Waarom

  • Uit inspectie is gebleken dat verschillende kabels waarmee het rijdek aan de boogbrug is bevestigd roestvorming vertonen.
  • Ook zijn er een aantal lekkages aangetroffen in de hoofddraagconstructie van de brug.
  • We voeren onderhoud uit, zodat de brug veilig en beschikbaar blijft voor wegverkeer tot hij over een aantal jaren vervangen wordt.

Alle doelen en resultaten

Hoe

omwikkelen van de hangkabels met een speciale beschermlaag (cableskin)

het waterdicht maken van onder andere bevestigingspunten van slagbomen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor het wegverkeer is helaas niet te voorkomen. Om de hinder te beperken, voeren we de werkzaamheden in de weekenden uit. Het verkeer moet rekening houden met ongeveer 30 minuten extra reistijd. De brug blijft beschikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken. Er is altijd aan 1 kant van de brug een fietspad beschikbaar met tweerichtingsverkeer.

Voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden aan de hangkabels wordt getest of alle technische installaties van de brug nog goed functioneren.

Naar alle hinder en maatregelen

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: medio november 2023
1 september - 13 november 2023

Onderhoud hangkabels en aanpak lekkages hoofddraagconstructie

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Zie ook