Doelen en resultaten

Om het aantal files in beide richtingen op de snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verminderen, willen we dit weggedeelte verbreden.

Met deze maatregel vergroten we de doorstroming en bereikbaarheid en verminderen we het aantal ongevallen.

De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een Ontwerpprojectbesluit (OTB) en later in een Projectbesluit (PB), met het bijbehorende milieueffectrapport (MER). Het milieueffectrapport brengt in kaart wat de gevolgen van het voorkeursalternatief zijn voor onder andere natuur, luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid.