Waterdata en waterberichtgeving

Waterdata en waterberichtgeving

Waterberichten

De watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt, gebruiken we onder meer om te informeren over waterstanden en verontreinigingen. Het Actueel Waterbericht geeft in een oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

Water en weer

Waterkwaliteit

Clickable image waterkwaliteit Naar waterkwaliteit
Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. We zorgen voor schoon en helder water dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater en waarin planten en dieren kunnen leven.

Metingen

Onderliggende pagina's