Programma Beschikbaar maken Waterdata

Rijkswaterstaat verzamelt waterdata over verschillende onderwerpen. Denk aan waterstanden, watertemperaturen en golfhoogtes, informatie over de kwaliteit van het water en over waterplanten en -dieren. Daarnaast krijgen we waterdata van samenwerkingspartners.

Doel programma

Vanuit het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW) maakt Rijkswaterstaat het uitwisselen en combineren van waterdata eenvoudiger. Door gegevens in een standaardtaal aan te bieden en huidige coderingen te vervangen door herkenbare begrippen. We willen meer data ook eerder beschikbaar maken. Daarvoor stappen we over op 1 centraal opslagsysteem per soort data.

Wat verandert er in 2023?

Eén centraal opslagsysteem per soort waterdata

Rijkswaterstaat gaat over op kernregistraties. Voor elk type waterdata is er nog maar 1 kernregistratie als centraal opslagsysteem.

  • Fysische en chemische data stellen we binnenkort ook vanuit de nieuwe kernregistratie WADAR beschikbaar via waterinfo.rws.nl en onze webservices.
  • Biologische data bieden we vanuit de kernregistratie AQUADESK aan via waterinfo-extra.rws.nl. Hier vindt u ook de vogeldata en vissendata. Deze komen uit aparte opslagsystemen van de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en Wageningen Marine Research (WMR).
  • Waterstaat Register Data (WRD) wordt de bron van alle metadata. Het is een centrale plek waar de betekenis van meetgegevens en meetlocaties wordt uitgelegd. Een soort Wikipedia voor waterdata.

Standaardtaal voor data

Vanuit de kernregistraties leveren wij de data in AQUO-formaat aan. AQUO is de Nederlandse standaardtaal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Ook meetlocaties omschrijven we voortaan allemaal op dezelfde manier. We noemen ze watermanagementlocaties. De standaardisering naar AQUO-formaat en watermanagementlocaties kan gevolgen hebben voor u als gebruiker van onze waterdata.

Wat betekenen deze veranderingen voor datagebruikers?

In het kort:

  • Huidige meetlocaties worden watermanagementlocaties. Voorbeeld: locaties met verschillende diepten, zoals die van het zoutmeetnet op Hoek van Holland (HVH25, HVH45, HVH90), worden samengevoegd naar 1 locatie (Hoek van Holland). Vanaf half januari 2023 kunt u in Waterstaat Register Data alvast nieuwe omschrijvingen voor de watermanagementlocaties bekijken en uw computersysteem, website(s) of app(s) daarop voorbereiden. 
  • De fysische en chemische data worden vanuit WADAR in AQUO-formaat aangeboden. We gaan de AQUO-standaard strikter toepassen dan tot nu toe. Dit betekent dat sommige metadata veranderen en mogelijk door uw systeem niet meer herkend worden. 
  • De exacte datum voor de lancering van WADAR is nog niet bekend. Wij raden u aan om alvast kennis te nemen van de nieuwe schrijfwijze voor meetlocaties, zoals omschreven in Waterstaat Register Data, om storingen bij het ophalen van data te voorkomen. 
  • Via AQUADESK maken we een groeiende hoeveelheid biologische data toegankelijk. De huidige meetlocaties veranderen geleidelijk naar watermanagementlocaties, zoals omschreven in Waterstaat Register Data.

Toelichting gebruik van open data Rijkswaterstaat

De meeste gegevens zijn open data. Dit betekent dat ze vrij beschikbaar zijn voor gebruik. Veel data kunt u bekijken of downloaden via onze internetpagina’s waterinfo.rws.nl of waterinfo-extra.rws.nl. U kunt de data ook rechtstreeks inlezen in uw systeem, via onze webservices. Daarvoor moet uw systeem dezelfde taal spreken als het systeem van Rijkswaterstaat.

Bekijkt u onze waterdata via de hierboven genoemde pagina’s? Dan verandert er in technische zin weinig. Wel in kwaliteit en beschikbaarheid. Door het standaardiseren van meetgegevens en meetlocaties verhogen we de kwaliteit van waterdata. Actuele en historische data zijn bovendien eerder beschikbaar. En u krijgt toegang tot een groeiende hoeveelheid biologische data.

Voorkom storingen aan uw systeem

Downloadt u data of haalt u deze via onze webservices binnen? Dan kunnen de AQUO-standaard en de nieuwe omschrijvingen van meetlocaties mogelijk een storing veroorzaken. Waardoor het ophalen en inlezen van gegevens niet meer mogelijk is zonder aanpassingen in uw systeem.

Bereid uw computersysteem, website(s) of app(s) tijdig voor op de nieuwe situatie. Check deze pagina of rijkswaterstaatdata.nl/waterdata voor de beschikbaarheid van de nieuwe kernregistraties, het afsluiten van oude databases en nieuwe webservices waarmee u kunt testen.

Contact met Servicedesk data

Heeft u een vraag over het programma of over het gebruik van open of gesloten waterdata? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Data.

Nieuwsbrief Beschikbaar maken Waterdata

Wilt u tijdig op de hoogte zijn van veranderingen vanuit het programma? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Abonneer u op de nieuwsbrief Beschikbaar maken Waterdata