Programma Beschikbaar maken Waterdata

Rijkswaterstaat verzamelt waterdata over verschillende onderwerpen. Denk aan waterstanden, watertemperaturen en golfhoogtes, informatie over de kwaliteit van het water en over waterplanten en -dieren. Verder krijgen we waterdata van samenwerkingspartners.

Doel programma

Vanuit het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW) maakt Rijkswaterstaat het uitwisselen en combineren van waterdata eenvoudiger. Door gegevens in een standaardtaal aan te bieden en huidige coderingen te vervangen door herkenbare begrippen. We willen meer data ook eerder beschikbaar maken. Daarvoor stappen we over op 1 centraal opslagsysteem per soort data.

Wat verandert er?

1 centraal opslagsysteem per soort waterdata

Rijkswaterstaat gaat over op kernregistraties. Voor elk type waterdata is er nog maar 1 kernregistratie als centraal opslagsysteem.

  • Fysische en chemische data stellen we in de loop van 2024 vanuit 1 nieuwe kernregistratie beschikbaar via Waterinfo en onze webservices op Data Rijkswaterstaat.
  • Biologische data bieden we vanuit een andere kernregistratie aan via Waterinfo Extra. Er zijn in 2023 ruim 2 miljoen meetgegevens toegevoegd.
  • Op Waterinfo Extra vindt u ook de vogeldata en vissendata. Deze komen uit aparte opslagsystemen van de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en Wageningen Marine Research (WMR).
  • Waterstaat Register Data (WRD) is de bron van alle Rijkswaterstaat-specifieke metadata, in aanvulling op AQUO. Het is een centrale plek waar de betekenis van meetgegevens en meetlocaties wordt uitgelegd. Een soort Wikipedia voor waterdata. Het WRD is een dynamisch systeem waaraan regelmatig nieuwe metadata worden toegevoegd.

Video: bekijk wat er anders wordt

Bekijk onderstaande video voor een korte uitleg van wat er allemaal verandert.

Deze video informeert u over een noodzakelijk actie voor het gebruik van waterwebservices in 2024.   Rijkswaterstaat verzamelt actuele waterdata over verschillende soorten onderwerpen.    De meeste gegevens zijn vrij beschikbaar voor hergebruik.  U kunt de open data online bekijken of downloaden.   Vanaf 2024 gaat Rijkswaterstaat over op 1 centraal opslagsysteem per soort waterdata. De waterdata zijn gevalideerd en conform AQUO, de Nederlandse standaard binnen de watersector, beschikbaar. En de locaties van de metingen hebben uniforme definities.   Bekijkt u onze waterdata online? Dan verandert er op het eerste gezicht weinig. Behalve dat standaardisering de uitwisseling van onze data eenvoudiger maakt en dat sommige gegevens eerder beschikbaar zijn, met name biologische data.   Maakt uw organisatie gebruik van onze waterwebservices om waterdata automatisch binnen te halen? Dan moet de koppeling tussen ons en uw systeem vernieuwd en tijdig getest worden. Bekijk onze informatiepagina en deel deze informatie binnen uw organisatie, bijvoorbeeld met uw systeembeheerder.   Voor informatie over de nieuwe waterwebservices en testsoftware kunt u kijken op de website: rijkswaterstaatdata.nl/waterdata.

Standaardtaal voor data

Vanuit de kernregistraties leveren we de data in AQUO-formaat aan. AQUO is de Nederlandse standaardtaal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Ook meetlocaties omschrijven we voortaan allemaal op dezelfde manier. We noemen ze watermanagementlocaties. De standaardisering naar AQUO-formaat en watermanagementlocaties kan gevolgen hebben voor u als gebruiker van onze waterdata.

Wat betekenen de veranderingen voor datagebruikers?

In het kort:

  • Huidige meetlocaties worden watermanagementlocaties. Voorbeeld: locaties met verschillende diepten, zoals die van het zoutmeetnet op Hoek van Holland (HVH25, HVH45, HVH90), worden samengevoegd naar 1 locatie (Hoek van Holland). U kunt in Waterstaat Register Data alvast nieuwe omschrijvingen voor de watermanagementlocaties bekijken, zodat u uw computersysteem, website(s) of app(s) daarop kunt voorbereiden.
  • Alle waterdata worden in AQUO-formaat aangeboden. We gaan de AQUO-standaard strikter toepassen dan tot nu toe. Dit betekent dat sommige metadata veranderen en mogelijk door uw systeem niet meer herkend worden.
  • De exacte datum voor de lancering van de nieuwe kernregistratie voor fysische en chemische waterdata is nog niet bekend. We raden u aan om alvast kennis te nemen van de nieuwe schrijfwijze voor meetlocaties, zoals omschreven in Waterstaat Register Data. Zo kunt u eventuele storingen bij het ophalen van data vroegtijdig voorkomen.
  • Er zijn veel nieuwe biologische waterdata beschikbaar. De huidige meetlocaties veranderen geleidelijk naar watermanagementlocaties, zoals omschreven in Waterstaat Register Data. Alle biologische data, aangevuld met die van meerdere waterschappen, zijn ook op te vragen via AquaDesk. Aan het gebruik van AquaDesk kunnen kosten verbonden zijn.

Toelichting gebruik van open data Rijkswaterstaat

De meeste gegevens zijn open data. Dit betekent dat ze vrij beschikbaar zijn voor gebruik. Veel data kunt u bekijken of downloaden via onze internetpagina’s Waterinfo Rijkswaterstaat of Waterinfo Extra Rijkswaterstaat. U kunt de data ook rechtstreeks inlezen in uw systeem, via onze webservices. Daarvoor moet uw systeem dezelfde taal spreken als het systeem van Rijkswaterstaat.

Bekijkt u onze waterdata via de hierboven genoemde pagina’s? Dan verandert er in technische zin weinig. Wel in kwaliteit en beschikbaarheid. Door het standaardiseren van meetgegevens en meetlocaties verhogen we de kwaliteit van waterdata. Actuele en historische data zijn bovendien eerder beschikbaar. En u heeft toegang tot een groeiende hoeveelheid biologische data.

Voorkom storingen aan uw systeem

Downloadt u data of haalt u deze via onze webservices binnen? Dan kunnen de AQUO-standaard en de nieuwe omschrijvingen van meetlocaties mogelijk een storing veroorzaken. Waardoor het ophalen en inlezen van gegevens niet meer mogelijk is zonder aanpassingen in uw systeem.

Bereid uw computersysteem, website(s) of app(s) op tijd voor op de nieuwe situatie. Check deze pagina of Data Rijkswaterstaat voor de beschikbaarheid van de nieuwe kernregistraties, het afsluiten van oude databases en nieuwe webservices waarmee u kunt testen.

Webinar Water Webservices

In de loop van 2024 stappen we over op nieuwe webservices voor de kernregistraties voor fysische, chemische en biologische waterdata, inclusief vogels en vissen. Voor de gebruikers van onze huidige webservices organiseren we in het voorjaar van 2024 een webinar. Zodra de datum bekend is, zullen we het programma op deze website vermelden. 

Wilt u graag een uitnodiging voor het webinar in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Beschikbaar maken Waterdata.

Contact met Servicedesk data

Heeft u een vraag over het programma of over het gebruik van open of gesloten waterdata? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Data.

Nieuwsbrief Beschikbaar maken Waterdata

Wilt u op tijd op de hoogte zijn van veranderingen vanuit het programma? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Abonneer u op de nieuwsbrief Beschikbaar maken Waterdata