IJsbrekers tegen ijsvorming

IJsbrekers tegen ijsvorming

Bij langdurige strenge vorst houdt Rijkswaterstaat ijsvorming op de hoofdvaarwegen nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, zetten we ijsbrekers in om de vaargeulen zo goed mogelijk bevaarbaar te houden.

Scheepvaartverbod bij zware ijsvorming

Als er zoveel ijs op de vaarwegen ontstaat dat het niet langer verantwoord is om schepen zelfstandig te laten varen, stelt Rijkswaterstaat een vaarverbod in. Dit gebeurt meestal bij een ijsdikte van ongeveer 5 cm. Dan kunnen schepen uit koers raken of vastlopen in het ijs, wat kan leiden tot schade aan het schip. Het scheepvaartverbod is ook bedoeld om schade aan sluizen, bruggen, afmeervoorzieningen, damwanden, oevers en dijken te voorkomen.

Konvooivaart

Als het kan, biedt Rijkswaterstaat bij een scheepvaartverbod de scheepvaart de mogelijkheid mee te varen in een konvooi. De vaarweg wordt dan vrijgemaakt door 1 รก 2 ijsbrekers aan het hoofd van het konvooi. Daarachter vaart een aantal schepen, gevolgd door een ijsbreker. Door ijsbrekers en konvooivaart in te zetten, voorkomen we zoveel mogelijk een stremming van de vaarroute.

Actuele informatie tijdens vorstperiode

In een vorstperiode stellen we de scheepvaart dagelijks op de hoogte van de bevaarbaarheid van de Nederlandse vaarwegen. We verspreiden ijsberichten onder andere via email, Teletekst pagina 725 en internet. Op de website Vaarweginformatie zijn dagelijks de actuele ijskaarten te vinden.