Mobiel verkeersleider Siem

Als mobiel verkeersleider werk ik op de Waal, Neder-Rijn, Lek en het Pannerdensch Kanaal. In totaal zo´n 200 kilometer aan vaarweg. Ik doe dit werk al ruim 30 jaar. Met heel veel plezier!

Ik ben begonnen in Zaltbommel als matroos op het schip RWS 32. Vandaar opgeklommen tot gezagvoerder in Tiel. Inmiddels ben ik mobiel verkeersleider. Mijn collega’s en ik hebben 5 patrouillevaartuigen en 1 snelle motorboot (RHIB) tot onze beschikking. Mijn standplaats is Tiel maar ik word ook ingezet in Nijmegen, Nieuwegein en Arnhem.

Je moet een echte teamspeler zijn, en dat ben ik!

Dit werk is me op het lijf geschreven is. Je moet een echte teamspeler zijn, en dat ben ik! Ook het onverwachte trekt me: als mijn dienst begint weet ik nooit hoe die eindigt.

Er is veel afwisseling in mijn taken en contacten: controles uitvoeren (op vaarwegmarkeringen, recreatievaart en binnenvaartschepen), MGD (Minst Gepeilde Diepte) peilen, schadeafhandeling, hulpverlenen bij calamiteiten, en samenwerken met politie, brandweer en andere hulpdiensten. Ook ben ik Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zodat ik proces-verbaal kan aanzeggen en opmaken.

Mooi om samen met collega’s te zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer.


Blogs van Mobiel verkeersleider Siem