Doelen en resultaten

Voor de kust van Den Haag heeft Rijkswaterstaat zand opgespoten. Hierdoor is een schiereiland ontstaan van 128 ha, even groot als 256 voetbalvelden.

Wind, golven en stroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust op natuurlijke manier aan en versterkt de Zandmotor de kustlijn.

De Zandmotor door de jaren heen

Onderzoek

De Zandmotor is een geliefde onderzoeksplek. Sinds de aanleg volgen onderzoekers van verschillende universiteiten en andere kennisinstituten de ontwikkelingen op de voet. Zij stellen vragen als: hoe verspreidt het zand zich langs de kust? In hoeverre draagt de Zandmotor bij aan kustveiligheid? Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen in de ondiepe zee, op het strand en in de duinen? Komen er meer vissen en vogels op de nieuwe kuststrook af? En welk effect heeft het nieuwe landschap op de recreatie van mensen? In 2021, 10 jaar na aanleg van de Zandmotor, komen alle onderzoeken samen in 1 evaluatie.

Internationaal congres Coastal Dynamics

De presentatie van de resultaten van 10 jaar Zandmotor was op 1 juli 2021, tijdens het eindcongres van het project. Het eindcongres maakte onderdeel uit van het internationale Coastal Dynamics congres.

Meer informatie over de Zandmotor

Samenwerken

Rijkswaterstaat werkt niet alleen aan de Zandmotor. We werken samen met: