Werkzaamheden

N322: sluis Sint Andries 3 weekenden afgesloten voor wegverkeer vanwege onderhoud; september 2023

Gepubliceerd op: 29 augustus 2023

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemingsbedrijf idverde van 8 september tot en met 1 oktober 2023 werkzaamheden uit aan het sluiscomplex St. Andries bij Rossum in de provincie Gelderland. Als gevolg daarvan zijn er afsluitingen voor het wegverkeer en is er lichte hinder voor het fietsverkeer.

Voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de rijbaan is de N322 ter plaatse van de sluis afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens de 3 weekenden:

  • van 8 september 19.00 tot en met 11 september 05.30 uur
  • van 15 september 19.00 tot en met 18 september 05.30 uur
  • van 22 september 19.00 tot en met 25 september 05.30 uur.

Het weekend van 22 september tot en met 25 september geldt als reserveweekend. Dat betekent dat als de werkzaamheden voorspoedig voorlopen, er dan geen afsluiting nodig is.

De omleidingsroute is met gele borden langs de weg aangegeven. Hulpdiensten en bussen kunnen hun vaste route blijven gebruiken en worden omgeleid via het fietspad.

Fietspad van 18 tot 21 september beperkt bruikbaar

De slijtlaag van het fietspad wordt op een aantal plaatsen hersteld. Dat gebeurt van 18 tot en met 21 september. Van het fietspad blijft een enkele rijstrook open voor gebruikers op aanwijzing van verkeersregelaars.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.