Planning en aanpak

We voeren onderhoud uit aan de remming- en geleidewerken bij de Zandkreeksluis. In 2024 renoveren we de constructies en vervangen we verschillende onderdelen door duurzamer materiaal. Zo is de sluis nog zeker 25 jaar veilig te gebruiken.

Wanneer

Klaar: november 2024
11 maart 2024

Start werkzaamheden remming- en geleidewerken Zandkreeksluis

25 maart t/m 26 april 2024

Maandag t/m vrijdag, tussen 06.30 en 16.00 uur, wordt niet geschut in verband met werkzaamheden

7 en 8 mei 2024 Dinsdag en woensdag, tussen 06.30 en 16.00 uur, wordt niet geschut in verband met werkzaamheden
2 september t/m 13 september 2024

Maandag t/m vrijdag, tussen 06.30 en 16.00 uur, wordt niet geschut in verband met werkzaamheden

16 september t/m 29 september 2024

Volledige stremming Zandkreeksluis voor scheepvaartverkeer in verband met werkzaamheden slijtlaagvervanging Oosterscheldebrug

November 2024

Einde werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Remming- en geleidewerken

We renoveren de remming- en geleidewerken voor de recreatie en scheepvaart.

De werkzaamheden vinden plaats van maart 2024 tot en met november 2024. In een aantal periodes worden de schuttijden aangepast in verband met de veiligheid. U kunt de sluis dan beperkt gebruiken.

Tijdens de stremmingsperiode is de sluis buiten werktijden en in het weekend regulier in gebruik. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met het recreatieseizoen. In juni, juli en augustus 2024 is daarom geen stremming van de sluis gepland.