Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waarom

  • De Omringdijk op Vlieland beschermt het eiland tegen de zee.
  • Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan.
  • Daarom versterken we de dijk, waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.
  • De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijkversterking over een lengte van 1 km, zijwaartse verbreding van de dijk en een berm op het buitentalud

Heb ik last van de werkzaamheden?

De dijk van Vlieland ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat. Dit maakt het ontwerp en aanleg van de dijk extra uitdagend. Bij de aanleg van de dijk is het niet te voorkomen dat er enige hinder zal ontstaan.

De hoeveelheid overlast proberen we zoveel mogelijk te beperken door de aanleg van een tijdelijke loswal. Via deze loswal wordt materiaal en materieel aangeleverd. Als het project in 2025 wordt opgeleverd, is de dijk voor de komende 50 jaar klaar.

Wanneer?

Start realisatie: voorjaar 2024
April - oktober 2024

Uitvoeren van de dijkversterking Vlieland

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma op landelijk niveau samen met waterschappen om op 88 plekken waterkeringen te versterken. Waterschap Fryslân werkt bijvoorbeeld aan de Lauwersmeerdijk. Ook zijn er verschillende projecten langs de vastelandskust van de Waddenzee, waaronder een grote dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest.

Contact

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn met enige regelmaat aanwezig op het eiland om uw vragen te beantwoorden. Houd de nieuwsbrief, website of lokale krant in de gaten voor de data en locatie.

In januari 2022 zijn er 2 informatieavonden georganiseerd, waar bewoners werden geïnformeerd over de plannen en werkzaamheden. Heeft u een opmerking of suggestie? Vul dan het contactformulier Dijkversterking Vlieland in.

Nieuws