Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Waarom

  • De Omringdijk op Vlieland beschermt het eiland tegen de zee.
  • Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. Bij extreme stormen kunnen de stenen uit de dijk slaan en kan er een gat ontstaan.
  • Daarom wordt de dijk versterkt, waarbij we rekening houden met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar
  • De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijkversterking over een lengte van 1 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is (nog) geen hinder bekend. De dijkversterking op Vlieland bevindt zich in de verkenningsfase. Mogelijk is er bij de werkzaamheden wel sprake van hinder voor omwonenden en recreanten.

Wanneer?

Gereed: juli 2021
September 2017 – december 2018 Meedenkavonden voor omwonenden en belanghebbenden en opstellen voorkeursalternatief
Januari 2019 - maart 2019 Besluitvorming voorkeursoplossing
April 2019 – februari 2020 Uitwerking van de plannen en doorlopen van de juridische procedures

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma op landelijk niveau samen met waterschappen om op 88 plekken waterkeringen te versterken. Waterschap Wetterskip Fryslân werkt bijvoorbeeld aan de Waddenzeedijk op Ameland. Ook zijn er diverse projecten langs de vaste lands kust van de Waddenzee, waaronder een grote dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest. 

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het project Dijkversterking Vlieland? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Vlieland.