Video's verruiming Twentekanalen

We verruimen de Twentekanalen zodat grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger kunnen varen op de Twentekanalen. In een aantal video's leggen we uit hoe we de verruiming aanpakken.

Video: 2e fase verruiming Twentekanalen

In de 2e fase van de verruiming van de Twentekanalen pakken we de stukken tussen de IJssel en sluis Eefde, tussen Delden en Enschede en de zijtak richting Almelo aan. Bekijk in onderstaande video hoe we dit doen.

(Met een kanaal op de achtergrond verschijnt de titel: Verruiming Twentekanalen, fase 2. Voice-over:) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: De Twentekanalen zijn een belangrijke, logistieke schakel tussen Almelo, Hengelo en Enschede. Ze verbinden de Rotterdamse haven met Duitsland en Noord- en Oost-Europa. In de komende jaren neemt het vervoer van goederen over de Twentekanalen alleen maar toe. NORBERT VAN DER HOEK: Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere en zwaarder beladen schepen straks veilig en vlotter over de Twentekanalen kunnen varen. Zo worden de havens beter bereikbaar en dat stimuleert de regionale economie en de werkgelegenheid. VOICE-OVER: Een aantal jaren geleden is het kanaal tussen Sluis Eefde en Delden al verruimd. Nu zijn drie andere delen van de Twentekanalen aan de beurt. Het gedeelte tussen de IJssel en Sluis Eefde de vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo. Ben je benieuwd hoe we dat gaan aanpakken? Kijk dan mee. (Aldus Norbert van der Hoek.) VOICE-OVER: We starten met het vervangen van de damwanden. Damwanden scheiden het land van het water. Het is belangrijk dat ze in een goede conditie zijn en de huidige damwanden zijn sterk verouderd. We plaatsen over 35 kme nieuwe damwanden zodat we de komende 100 jaar weer vooruit kunnen. (Een groene kanaaloever.) Wanneer de damwanden vervangen zijn, kan de verruiming beginnen. We baggeren een deel van de kanaalbodem uit zodat het kanaal ook bevaarbaar wordt voor schepen die zwaarder beladen zijn. VAN DER HOEK: De vaarweg tussen Delden en Enschede maken we geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte tot 2,80 m. Op sommige plekken gaan we zelfs nog dieper. Zo kunnen schippers meer lading vervoeren en veiliger ervaren. VOICE-OVER: Niet alleen de economie heeft baat bij de verruiming van de Twentekanalen, ook de natuur. Na de verruiming van het kanaal worden natuurvriendelijke oevers aangelegd waar dieren makkelijk het water in en uit kunnen. Bij Delden gaan we de gemeentekade inkassen. We maken het kanaal op deze plek breder. Schepen kunnen elkaar hier straks veilig passeren. Ook bij de zijtak tussen Delden en Almelo wordt het kanaal verruimd. Daarnaast wordt de zijtak tussen de invaart en de Cottwicherbrug verbreed. Tegenover de XL-kade leggen we een zwaaikom aan waarin schepen kunnen keren. De zwaaikommen bij Bornerbroek en Deldenerbroek vervallen en richten we natuurvriendelijk in. VAN DER HOEK: Het gebied langs het Twentekanaal is van nature kwelgevoelig. Dit komt omdat het kanaal hoger ligt dan de omgeving. Om de grondwaterstand tijdens de werkzaamheden in de gaten te houden hebben we 250 peilbuizen geplaatst. We nemen preventief maatregelen door het aanbrengen van zand-bentonietmengsel op delen van het kanaal die kwelgevoelig zijn. VOICE-OVER: Met de verruiming van de Twentekanalen zet Rijkswaterstaat zich in voor een mooie toekomst voor de regio. Voor mens en natuur, zonder nadelige gevolgen voor omwonenden. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/verruiming_twentekanalen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Video: grondwaterbeheersing verruiming Twentekanalen

Door de samenstelling van de bodem is het gebied rondom de Twentekanalen kwelgevoelig. Een groot stuk van het kanaal ligt namelijk hoger dan de omgeving. Voor de 2e fase van de verruiming van de Twentekanalen treffen we daarom maatregelen om overlast door grondwater te beheersen. In deze animatie ziet u hoe we dit aanpakken.

(Beeldtitel: Verruiming Twentekanalen fase 2. Grondwaterbeheersing. Een animatie.) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: De Twentekanalen vormen een belangrijke vaarroute voor goederenvervoer over water. We gaan dit kanaal verruimen door te baggeren zodat grotere en zwaarder beladen schepen veiliger en vlotter door kunnen varen. Havens en bedrijven worden zo ook beter bereikbaar. Dit geeft een flinke impuls aan de regionale economie. Door de hogere ligging van de Twentekanalen ten opzichte van hun omgeving is het gebied kwelgevoelig. We spreken van kwel als het kanaalwater door de bodem naar naastgelegen percelen sijpelt. Tijdens eerdere baggerwerkzaamheden zorgde overmatige kwel voor een verhoging van de grondwaterstand en daarmee overlast in de omgeving. We gaan er alles aan doen om deze overlast nu te voorkomen. Rijkswaterstaat treft daarom maatregelen die overmatige kwel tegengaan zodat we de grondwaterstand goed kunnen beheersen. Een geavanceerd meetnet van peilbuizen monitort al enkele jaren de grondwaterstand langs het gehele kanaal. Dankzij deze gegevens weten we tijdens en na het baggeren direct of een waargenomen grondwaterstand ongebruikelijk is. Zo ver willen we het niet laten komen. We gaan daarom stapsgewijs te werk. Zo vervangen we ruim voor het baggeren de verouderde damwanden. Dit doen we gefaseerd om de kans op kwel te voorkomen. Dan begint het baggeren. Hierbij verwijderen we een deel van de kanaalbodem en tasten we de waterdichtheid van de bodem aan. De delen van het kanaal die kwelgevoelig zijn worden kort na het baggeren afgedekt met een mengsel van zand en bentoniet een kleisoort die opzwelt en de bodem zo afdicht. We hebben deze aanpak samen met specialisten uit de water- en bouwsector ontwikkeld. De aanpak is succesvol beproefd in een laboratorium en al eerder op kleine schaal toegepast. We starten voor de zekerheid met proefvakken om na te gaan of de positieve effecten van het zand-bentoniet-mengsel overeenkomen met onze verwachtingen. Op de bodem van het kanaal houden we voldoende ruimte over voor een eventuele 2e laag van dit zand-bentoniet-mengsel mocht 1 laag niet afdoende zijn. Ook bij de delen van het kanaal waar we geen negatieve effecten op de grondwaterstand verwachten kunnen we deze zelfdichtende laag op een later moment nog aanbrengen wanneer ons meetnet toch overmatige kwel registreert. Onze experts zien dankzij het meetnet direct waar veranderingen in de grondwaterstand optreden en kunnen direct maatregelen nemen. Aan alles is gedacht. Daarom monitoren we de grondwaterstand tot minimaal een jaar na afloop van de werkzaamheden. Zodat we zeker weten dat de omgeving droge voeten heeft en houdt. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rws.nl/verruiming_twentekanalen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG

Video: Verruimen Twentekanalen - hoe gaat dat in zijn werk?

In deze animatie kunt u zien hoe we de verruiming uitvoeren.