Planning en aanpak

Planning en aanpak

We verruimen de vaarweg van de Twentekanalen en voeren onderhoud uit. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: 2023
25 mei 2021

Start werkzaamheden in 2 proefvakken

Juli 2021

Start werkzaamheden overige delen van de hoofdtak en de zijtak

2023

Gereed

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak

We pakken de volgende punten aan bij het verruimen van de Twentekanalen:

  • De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde maken we geschikt voor klasse Va schepen. De aflaaddiepte wordt 3,50 m.
  • De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo maken we geschikt voor klasse Va schepen, met een aflaaddiepte van 2,80 m.
  • Naast de verruiming voeren we uitgesteld onderhoud uit langs de Twentekanalen (onder andere op meerdere plaatsen het vervangen van damwanden).
  • Ook herstellen we de bodemweerstand in delen van het zijkanaal, dat is minder geworden door het baggeronderhoud in 2010.
  • We vergroten de zwaaikom bij Delden. De huidige zwaaikom bij Bornerbroek vervalt. Deze krijgt een natuurlijkvriendelijke herinrichting. Ter hoogte van de XL-businesskade leggen we een nieuwe zwaaikom aan.
  • Bij het Kristalbad, tussen Delden en Hengelo en bij Almelo maken we hellende oevers met een natuurlijke uitstraling.
  • Ook maken we uittreedplaatsen voor mensen en dieren.
  • De gemeentekade Delden maken we veilig voor het aan wal gaan en laden en lossen van klasse Va-schepen.
  • Aan de oost- en westzijde van sluis Hengelo breiden we de wachtplaatsen uit. Dit zodat de plaatsen geschikt zijn voor recreatieve vaartuigen. Maar ook dat er wachtplaatsen zijn voor 2 klasse Va-schepen, waarvan 1 kegelschip (schip met gevaarlijke stoffen).