Planning en aanpak

We verruimen de vaarweg van de Twentekanalen en voeren onderhoud uit. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: Zomer 2023
25 mei 2021

Start werkzaamheden in 2 proefvakken

Juli 2021

Start werkzaamheden overige delen van de hoofdtak en de zijtak

November 2021 - september 2022

Inkassen gemeentekade Delden

Maart 2022

Start baggerwerkzaamheden een aanbrengen zand-bentonietmengsel

Mei - september 2022

Aanleg nieuwe zwaaikom bij XL businesskade Almelo

Zomer 2023

Gereed

Deze planning kan nog veranderen.