Doelen en resultaten

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke verbinding voor het vervoer van goederen over water. Het vervoer gaat naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe.

Door een afspraak van bedrijven in Twente met de minister, is er een toename over water. De afspraak moet het vervoer over water stimuleren en het vervoer over de weg verminderen (beter benutten deal).

Verruimen Twentekanalen

Verruiming van het kanaal betekent dat grotere en zwaarder beladen schepen straks veiliger en vlotter kunnen varen op de Twentekanalen. Door de verruiming zijn de havens beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid. Ook draagt het bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Veiligere en vlottere doorgang

De ruimere vaarweg zorgt ervoor dat grotere schepen sneller en veiliger kunnen doorvaren. De doorgang is veiliger, omdat schepen op bijna elk deel van de Twentekanalen met dezelfde snelheid kunnen varen. Ook maken we de invaart van de zijtak groter.

Verruimen diepgang Twentekanalen

De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde maken we geschikt voor klasse Va-schepen, met een aflaaddiepte van 3,50 m. De verdieping naar 3,5 m van het gedeelte tussen Sluis Eefde en voorbij Lochem gebeurde eerder al. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo maken we geschikt voor klasse Va-schepen, met een aflaaddiepte van 2,80 m. Er is alleen een verbreding tot 1,5 m van de zijtak naar Almelo aan beide kanten nodig. Dit gebeurt tussen de Spoorbrug en de Cottwicherbrug.

Opwaardering van het kanaal

Op veel plaatsen vervangen we de damwanden. Dit omdat veel damwanden aan vervanging toe zijn. We doen dit ook zodat het zand niet van de oevers spoelt, als de grotere schepen op volle kracht varen. In gedeelten van het zijkanaal van de Twentekanalen herstellen we de bodemweerstand. Dit is ontstaan door de baggerwerkzaamheden in 2010.

Voorzieningen scheepvaart

Bij Delden maken we de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien groter. Ook komt er een nieuwe zwaaikom bij Almelo. De zwaaikom bij Bornerbroek die er nu is, vervalt. Deze wordt natuurlijkvriendelijk heringericht. Ook maken we de gemeentekade Delden veilig voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.

Bij de sluis in Hengelo breiden we de huidige wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uit. Zo kunnen aan beide kanten 2 klasse Va-schepen wachten. Ook maken we aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) maken we de bestaande kegelligplaats geschikt voor de grotere Va-klasse.

Grondwaterbeheersing

Het gebied rondom de Twentekanalen is van zichzelf ‘kwelgevoelig’. Een groot stuk van het kanaal ligt namelijk hoger dan de omgeving. We spreken van kwel als het kanaalwater door de waterbodem naar naastgelegen stukken grond stroomt. Voor de verruiming van de Twentekanalen neemt Rijkswaterstaat maatregelen om overlast door grondwater te controleren. In een animatie ziet u hoe we dit aanpakken.

Onderhoud oevers

Tegelijk met het aanpassen van de vaarweg onderhouden we de oevers. Bij Kristalblad maken we langs beide kanten van het kanaal 500 m hellende oever met een natuurlijke uitstraling. Belangrijke natuurgebieden verbinden we hierdoor. Ook heeft het een gunstig effect op de biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren in een gebied). Daarnaast leggen we tussen Delden en Hengelo en bij Almelo hellende oevers aan. De hellende oevers dienen als uittreedplaatsen voor mens en dier.