Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Waarom & Hoe

we bouwen een tweede sluis die ook geschikt is voor zwaardere schepen

3,50 m

straks mogen schepen passeren met een vaardiepte tot 3,50 m

  • De huidige wachttijd bij de sluis is te lang (meer dan 30 minuten), waardoor de reistijd over de Twentekanalen moeilijk te voorspellen is.
  • De aanwezigheid van slechts 1 sluis zorgt voor een kwetsbare situatie in geval van onderhoud of calamiteiten.
  • Het sluizencomplex is te klein voor de verwachte groei van vervoer over water.
  • Een tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente en geeft de regionale economie een impuls.

Alle doelen en resultaten

Animatie uitbreiding sluis Eefde

VOICE-OVER: Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de bereikbaarheid van de Twentekanalen. We onderhouden bruggen, sluizen, gemalen en oevers, en verruimen het kanaal. Ook bij Eefde gaan we aan de slag. Daar bouwen we een tweede sluiskolk. En als die klaar is, krijgt de huidige sluis een grote onderhoudsbeurt. (Een animatie.) Waarom is de tweede sluiskolk nodig? De huidige sluis is sinds 1933 in gebruik. Het is een belangrijke schakel voor goederenvervoer tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, en het achterland. Elk jaar passeren nu 15.000 schepen de sluis. In de toekomst neemt dat aantal toe. Maar de huidige sluis kan die groei niet aan. Nu al moeten schepen lang wachten. Met twee sluiskolken kunnen er in dezelfde tijd meer schepen passeren. Daardoor neemt de doorstroming toe en de wachttijd af. De komst van de tweede sluiskolk geeft een impuls aan de Twentse economie. Door de huidige sluis kunnen schepen met een maximale vaardiepte van 2 meter 80. De tweede kolk is geschikt voor schepen met een vaardiepte tot 3,5 meter. Er kunnen dus zwaarder beladen schepen doorheen. (Op een kade met bomen op de achtergrond staat een kraan. Een zwaar beladen binnenvaartschip vaart langs de kade weg.) RUSTIGE MUZIEK De huidige sluis is een monument en een icoon in het landschap en ook de tweede sluiskolk wordt bijzonder. (Het zwaar beladen binnenvaartschip vaart door de sluis.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Als eerste schutsluis in Nederland krijg hij een zogeheten segmentdeur. Die draait weg naar de bodem als de sluis opengaat en weer omhoog als hij dicht moet. Ook bij calamiteiten, als water onder hoge druk de sluis binnenstroomt kan de segmentdeur gewoon dicht. Dat is belangrijk voor de veiligheid van het Twentekanaal. (De segmentdeur gaat open.) Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden. (Het binnenvaartschip vaart langs de openstaande deur.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER De tweede sluiskolk wordt duurzaam gebouwd. Tijdens de bouw vervoeren we materiaal, waar het kan, via het water. En de grond die vrijkomt bij de aanleg hergebruiken we zo veel mogelijk om de omgeving opnieuw in te richten. Verder is de tweede kolk energieneutraal. Zo wekt hij met zonnepanelen z'n eigen energie op. Bij het ontwerp van de tweede kolk houden we rekening met de omgeving. Zo blijft de uitstraling van de monumentale sluis behouden. Ook leggen we wandelpaden en uitkijkpunten aan. En voor elke boom die we voor de bouw hebben weggehaald plaatsen we er na afloop eentje terug. Zo werken we niet alleen aan de bereikbaarheid en economie van Twente maar bouwen we ook aan een duurzame leefomgeving. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat of volg de bouw van de sluis via de Facebookpagina Rijkswaterstaat Twentekanalen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/sluiseefde. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG

Heb ik last van de werkzaamheden?

De 2e sluis (Noordersluis) is in april 2020 opengesteld. Tot medio 2021 is de oude (Zuidersluis) gestremd voor groot onderhoud. Tijdens het onderhoud aan de Zuidersluis is hinder niet helemaal te voorkomen, maar dit beperken we zoveel mogelijk. De vaarweg blijft, op een uitzondering na, beschikbaar voor vaarweggebruikers. Als u dichtbij de sluis Eefde woont, zult u tijdens de werkzaamheden enige geluidhinder en overlast ervaren. We informeren u hier tijdig over.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2021

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Document Sluis Eefde

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws