Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project proef sedimentsuppletie.

Wanneer?

Klaar: medio 2023
April tot augustus 2019 Aanbrengen sedimentlaag in de Boven-Rijn
September 2019 tot en met juni 2022

Monitoring sediment

Augustus 2022 tot en met april 2023

Analyseren van de gegevens

Mei 2023

Oplevering eindrapport

Deze planning kan nog veranderen.

Zie ook