Planning

Planning

De uitvoering van dit project start na 2017. Bekijk hieronder de planning.

Wanneer

Klaar: 2025
Tot 2016 Afronding en oplevering planuitwerking
2025 Uitvoering en oplevering

Deze planning kan nog veranderen.

De realisatie van het project Gors van de Lickebaert zal worden meegenomen bij de uitvoering van het project Blankenburgverbinding. Het gebied fungeert nu als een gronddepot voor de Blankenburgverbinding. Later wordt het ingericht als natuurgebied.