Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Scheur: herstel leefgebied Gors van de Lickebaert

Waarom

  • Het leefgebied Gors van de Lickebaert voldoet niet aan de norm van de Kaderrichtlijn Water.
  • Door natuurlijke oevers aan te leggen ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.
  • Zo verbetert de waterkwaliteit.

Alle doelen en resultaten

Hoe

750 m
natuurvriendelijke oever

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023
2023 Uitvoering en oplevering

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Europese Kaderrichtlijn Water

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, richten we de landtong opnieuw in. Alle waterbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, moeten ervoor zorgen dat de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in 2015 in heel Europa op orde is. Zowel chemisch (geen aanwezigheid verontreinigende stoffen) als ecologisch (gezond leefklimaat planten en dieren).