Planning

Op dit moment werken we aan een plan. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2026. Bekijk hier de planning van dit project.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2022 - 2024

Planuitwerking

2025 - 2026

Voorbereiding uitvoering

2026 - 2027

Uitvoering zandsuppletie

Deze planning kan nog veranderen.