Noord: onderhoud Natuureiland Sophiapolder

Noord: onderhoud Natuureiland Sophiapolder

Waarom

  • Voor ontwikkeling van groen op het Natuureiland Sophiapolder.
  • Herstel van de kade aan de zijde van rivier Noord.
  • Aanpassen van geulen en krekenstelsel voor betere doorstroming van het getij.

Meer doelen en resultaten

Hoe

ontgraven en op diepte brengen van geulen en kreken aan de kant van de Rietbaan
herstellen van de kade aan de kant van de rivier Noord

Heb ik last van de werkzaamheden?

U ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Rijkswaterstaat doet er in samenwerking met de aannemer alles aan om hinder te beperken. Indien toch hinder wordt ervaren kunt u met ons contact opnemen via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Wanneer

Gereed: april 2021
April 2021

Gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

  • Start groot onderhoud Natuureiland Sophiapolder

    Nieuwsbericht 26 oktober 2020
    Op 23 oktober 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het groot onderhoud aan Natuureiland Sophiapolder. De werkzaamheden zijn...

Meer nieuws