Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

Waarom & Hoe

  • De bedieningstechniek van 28 beweegbare bruggen en 18 sluiscomplexen in Noord-Brabant en Midden-Limburg is aan vervanging toe.
  • Na renovatie is er minder kans op storingen. De aandrijfinstallaties kunnen weer tientallen jaren mee zonder groot onderhoud.
  • Ook breiden we de Blauwe Golf op de kanalen uit door te zorgen voor overzicht door bediening op afstand vanuit één centrale plek.
  • Zo verbetert de doorstroming en verminderen we wachttijden voor schippers.

Alle doelen en resultaten

vervangen aandrijfinstallaties, moderniseren en standaardiseren hard- en software, vernieuwen monitorings- en beveiligingsapparatuur en centraliseren bediening op afstand in Tilburg

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, de werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Bij het plaatsen van nieuwe aandrijfinstallaties kan een brug niet gebruikt worden. Dit levert hinder op voor het weg- en scheepvaartverkeer. Ook het moderniseren van de ICT-systemen en de beveiligings- en monitoringsapparatuur levert hinder op. We nemen altijd maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de precieze hinder per object bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie. Daarnaast informeren we belanghebbenden gericht over wat de werkzaamheden voor hen betekenen.

Wanneer

Klaar: eind 2026
2019-2021 Contractvoorbereiding en aanbesteding
2022-2026 Uitvoering werkzaamheden

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Programma Vervanging en Renovatie

De renovatie van de bedieningstechniek van de bruggen en sluizen in Noord-Brabant en Limburg maakt onderdeel uit van het Programma Vervanging en Renovatie, de grote landelijke vervangings- en renovatieopgave van onze infrastructuur.

Documenten

Meer informatie over de renovatie van de bedieningstechniek van sluizen en bruggen in Noord-Brabant en Midden-Limburg vindt u ook in de overzichtskaart werklocaties renovatie bedieningstechniek en de factsheet ‘Renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen Brabantse en Midden-Limburgse kanalen’.

Nieuws