Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Waarom

  • Er moeten voldoende overnachtingsplaatsen zijn, zodat binnenvaartschippers kunnen uitrusten.
  • Op het traject Beatrixsluizen – Rotterdam zijn in totaal 12 extra plaatsen nodig.
  • Langs de Lek bij Bergambacht heeft Rijkswaterstaat 8 nieuwe plaatsen aanlegd.
  • Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

8

nieuwe overnachtingsplaatsen

natuurcompensatie

Wanneer

De overnachtingsplaatsen zijn vanaf 20 december 2022 in gebruik. 

Nieuws

Onderliggende pagina's