Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Waarom

  • Er moeten voldoende overnachtingsplaatsen zijn, zodat binnenvaartschippers kunnen uitrusten.
  • Op het traject Beatrixsluizen – Rotterdam zijn in totaal 12 extra plaatsen nodig.
  • Langs de Beneden-Lek bij Bergambacht wil Rijkswaterstaat 8 nieuwe plaatsen aanleggen.
  • Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

8
nieuwe overnachtingsplaatsen
natuurcompensatie

Heb ik last van de werkzaamheden?

Voorlopig zijn we nog niet gestart met de werkzaamheden, u ondervindt er dus ook nog geen hinder van.

Wanneer

Gereed: 2022
2021 Start werkzaamheden
2022 Oplevering en ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Meer informatie overnachtingsplaatsen Bergambacht

We verspreiden actuele informatie over werkzaamheden via onze website, scheepvaartberichten, het Twitteraccount van Rijkswaterstaat en onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief