Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Waarom

  • Er moeten voldoende overnachtingsplaatsen zijn, zodat binnenvaartschippers kunnen uitrusten.
  • Op het traject Beatrixsluizen – Rotterdam zijn in totaal 12 extra plaatsen nodig.
  • Langs de Beneden-Lek bij Bergambacht wil Rijkswaterstaat 8 nieuwe plaatsen aanleggen.
  • Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

8

nieuwe overnachtingsplaatsen

natuurcompensatie

Heb ik last van de werkzaamheden?

Mogelijk ondervindt u lichte hinder nu de werkzaamheden gestart zijn.

Wanneer

Klaar: 2022
2022

Oplevering en ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Documenten

Meer informatie overnachtingsplaatsen Bergambacht

Informatie over de voortgang van het werk is te vinden in 'De BouwApp' (gratis te downloaden in de app stores) onder de naam 'Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek'.

Onderliggende pagina's