Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat renoveert de bruggen bij Sas van Gent en Sluiskil. De bruggen dateren van eind jaren ’60 en naderen het einde van hun levensduur. Dit zorgt ervoor dat de kans op storingen toeneemt.

Daarnaast is er een toename van het scheepvaartverkeer de afgelopen jaren en draait de brug veel vaker dan bij de bouw kon worden voorzien. Dit zorgt voor een hogere belasting van de verouderde installaties van beide bruggen.

De komende jaren zal het scheepvaartverkeer op het kanaal naar verwachting verder toenemen door de groei van de havens van North Sea Port. En door de nieuwe vaarweg tussen de Seine en de Schelde die in ontwikkeling is. Door de bruggen te renoveren zorgen we ervoor dat het Kanaal Gent-Terneuzen als belangrijke scheepvaartverbinding vlot en veilig bereikbaar blijft. Nu en in de toekomst.

Bediening op afstand

Net als de andere bruggen en sluizen in Zeeland, die inmiddels op afstand bedienbaar zijn, worden de bruggen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen omgebouwd naar bediening op afstand. De bediening gebeurt dan vanuit de nautische centrale in Terneuzen. Tegelijk vernieuwen we de aandrijving en besturing van de bruggen, om zo de betrouwbaarheid en veiligheid voor de toekomst te garanderen en te voldoen aan Europese veiligheidsregels op het gebied van machineveiligheid.

Veiligheid hoogste prioriteit

Bediening op afstand zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat de scheepvaart zo goed mogelijk van A naar B kan begeleiden. We realiseren daarmee een ‘blauwe golf’ voor vaarweggebruikers, vergelijkbaar met de groene golf uit het wegverkeer.

Veiligheid heeft daarbij de hoogste prioriteit. Door onder andere het gebruik van moderne cameratechniek, omroepinstallaties, marifoons, radars en het identificatiesysteem AIS, heeft de bedienaar een zeer compleet beeld van de sluis, zelfs al zit hij op een plek ver van het object vandaan. Hij of zij kan vanaf verschillende hoeken kijken en de beelden beslaan een groot gebied. Hierdoor ziet de bedienaar in de nieuwe situatie meer dan in de oude situatie.