Nieuwsbericht

Hoger peil IJsselmeer en Markermeer als voorbereiding op droogte

Gepubliceerd op: 14 april 2023, 12.43 uur - Laatste update: 17 april 2023, 12.41 uur

Om beter voorbereid te zijn op een mogelijk watertekort in de zomer van 2023 heeft Rijkswaterstaat besloten om een verhoogd waterpeil aan te houden in het IJsselmeer en Markermeer. Het gaat om een 5 cm verhoogd peil van -0,15 m NAP.

Doordat we zorgen voor een extra zoetwatervoorraad in het IJsselmeer en Markermeer hebben we meer zoetwater beschikbaar voor de regio. Ook kunnen we zo verzilting bestrijden met het oog op de drinkwatervoorziening.

Verhoogd peil

De aanvoer van de grote rivieren is in het voorjaar van 2023 kwetsbaar. Dit komt doordat de sneeuwvoorraad in het Alpengebied veel lager is dan normaal. Op het moment dat de sneeuwvoorraad op is, kan de aanvoer richting het IJsselmeer en Markermeer via de grote rivieren snel dalen. 

Wanneer het voorjaar start en het weer zonniger wordt, daalt het meerpeil van het IJsselmeer en het Markermeer. Dit komt door het watergebruik in de omliggende regio’s en de verdamping van het water. 

Daarom kiezen we er nu voor om na de voorjaarsopzet tot -0,10 m NAP een 5 cm hoger peil aan te houden dan normaal. Dit houdt in dat we 100 miljoen m3 extra zoetwater vasthouden.

Peilbesluit IJsselmeergebied

We willen het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden, zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Het peilbesluit IJsselmeergebied (2018) maakt dit mogelijk. Om het peilbesluit te onderbouwen onderzoeken we eerst effecten op het milieu, de waterveiligheid en de scheepvaart. Met het peilbesluit hebben we in 2018 een eerste stap gezet met een nieuw flexibel peilbeheer.

Droogteseizoen 2023

Het droogteseizoen start jaarlijks op 1 april en duurt tot 30 september. Tijdens het droogteseizoen houden we criteria aan. Deze criteria staan in verbinding met de inzet van maatregelen. Bij deze maatregelen kunt u denken aan het peilopzet, het vasthouden van water of het korten op het gebruik van water op basis van de verdringingsreeks.